5 velkých chyb při partnerské hádce

magazinzeny.cz

Partnerské hádky se čas od času vyskytnou v každém vztahu. Pokud již k hádce dojde, je důležité, abyste ji příliš nevyhrotili a současně neudělali zásadní chyby, které celou situaci jenom zhroší. Které chyby při hádce to hlavně jsou?

 1. Nepříčetnost

Nepříčetnost se při partnerských hádkách vyskytuje velmi často. Je to pochopitelně špatně, protože se přestanete ovládat, budete emocionálně nevyrovnání a budete se dopouštět všech níže uvedených chyb. Při řešení partnerské hádky je proto důležité být v klidu a najít se metodu, jak se vyhnout nepříčetnosti.

2. Vytahování starých ran

Partnerské hádky jsou dobrým způsobem, jak vyřešit aktuální problémy. Pokud se však budete brodit v minulosti a vytahovat staré rány, nejen že se daleko nedostanete, ale hádku ještě zhoršíte. Vytahování starých ran je velkou chybou. Hádající se k tomu uchylují obvykle v případě, jsou-li v koncích se svými argumenty.

3. Neposlouchání druhého partnera

Hádka, to je bouřlivý způsob komunikace a řešení problémů mezi dvěma partnery. Uvědomte si, že hádka má něco vyřešit. Pokud tak jeden z páru mluví jen to svoje a partnera neposlouchá, nejenom, že to je špatně, ale nevede to k žádnému řešení.

4. Hádka kvůli všeobecným věcem

Je chybou hádat se na obecné úrovni. Pokud máte s něčím konkrétním problém, vždy byste se měli bavit o konkrétnosti a nepřesouvat to do obecnější sféry. Partner tak možná bude zmatený a ve výsledku se bude třeba hádat kvůli něčemu jinému, než se hádáte vy.

5. Přeskakování témat

Partneři, kteří toho mají na srdci opravdu hodně, přeskakují od jednoho tématu k druhému. To je zásadní chyba! Při řešení hádky je třeba se probojovat všemi tématy postupně a nepřeskakovat. Přeskakování témat hádek vede k tomu, že se ve výsledku nevyřeší vůbec nic.