Alkohol v průběhu těhotenství 2/2

magazinzeny.cz

Pomalý vývoj

Již během ultrazvukových návštěv si lékaři mohou povšimnout, že je dítě mnohem menší, než je obvyklé. Mimina také nevykazují žádný progresivní vývoj v pozdějích fázích.

Deformovaná žebra a hrudní kosti

Anomálie plodu může zpočívat i v utváření žeber a hrudní kosti, která může být deformovaná, vyčnívající nebo ohnutá. Můžeme se setkat i s případy zakřivení páteře.

Malá hlava

Jedná se o častý rys plodového alkoholového syndromu. To je doprovázené středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Mentální retardace je přitom nevratnou záležitostí.

Prsty s blánou

I toto může potkat mimina matek alkoholiček. Dítě může mít vrstvy kůže mezi prsty, což naznačuje, že došlo k chybě v rozvoji prstů.

Obličejové anomálie

Rozštěp patra, vypoulené rty, deformované oči, nos či uši, to vše je možné potkat u dětí s plodovým alkoholovým syndromem.

Behaviorální potíže

Děti nadměrně pláčou, odmítají se kojit a mají narušenou schopnost tvořit pouto s matkou.

Potíže s učením

Alkohol zasahuje i nervový systém. To se může projevit v podobě poruch učení, obtížích v motorice a jazykovém vývoji. To může traumatizovat dítě i rodiče samotné.

Alkohol v těhotenství je tedy skutečným rizikem. Nemluvě o tom, že konzumace většího množství může vést zejména v prvním trimestru k riziku potratu.