Co vyjadřuje dětská kresba?

magazinzeny.cz

Jste-li pyšnou maminkou malého šikuly, jistě už máte za sebou první kupování skicáků a pastelek či první úsměvy nad zdařilými výtvory z mateřské školky. Co vyjadřují kresby našich nejmenších a jaký je vlastně vývoj dětské kresby?

Nemusíte mít obavy, že vaše dítě nesprávně drží pastelku nebo stále jen bezcílně čmárá, když už by mělo nakreslit nějaký konkrétní tvar. Rozvoj dětské kresby je individuální. Zpočátku dítě jen bezcílně čmárá, zhruba kolem věku dvou let se objevuje tzv. klubíčko.

Přibližně ve třech letech se dítě poprvé snaží nakreslit lidskou hlavu nebo sluníčko. Objevuje se tzv. hlavonožec. Hlava s nakreslenými očima, nosem a ústy a končetinami bez trupu. Reálná postava člověka se dítěti podaří nakreslit později, zpravidla až kolem čtyř až pěti let. Děti také hodně využívají fantazii a kreslí tak, jak vnímají a cítí.

Realistická kresba se u dítěte vyskytuje ve věku kolem pěti let. Dítě se snaží zachycovat předměty a postavy ze svého okolí podle skutečnosti. V tomto věku také dochází k prvnímu vyjádření odlišnosti pohlaví.

Dětská kresba je také výborným diagnostickým prostředkem. Psychologové dávají dětem za úkol nakreslit lidskou postavu a strom. Na základě složité analýzy se pak vyhodnocují výsledky. Zajímavé také je, jakým barvám dává dítě při kreslení přednost. To vypovídá o jejich psychice a osobnosti mnohé.

Důležité je nechat dětem při kreslení volnou ruku a nijak je neusměrňovat. Neříkejte svým dětem, co mají kreslit a v žádném případě je nekritizujte! Naopak je chvalte a povzbuzujte, kupujte jim skicáky a pastelky a přirozeným způsobem rozvíjejte jejich tvořivost. A nikdy, ale opravdu nikdy nevyhazujte dětskou kresbu do koše! Tohle by vám žádné dítě neodpustilo.

Každé dítě je jiné a u každého dítěte probíhá individuální vývoj. Nechte vše přirozeně plynout a nestresujte se, pokud hned nevidíte žádoucí výsledky. Vývoj dětské kresby úzce souvisí s vývojem dítěte a například také v ordinací dětského lékaře na pravidelné preventivní prohlídce v určitém věku dítěte může být požadována k diagnostikování dětská kresba.