Cukrovka – tichý zabiják

magazinzeny.cz

14. listopad byl Světovým dnem cukrovky, který byl zaveden, aby zvyšoval povědomí o této nemoci, která v současnosti postihla 350 milionů lidí po celém světě. Toto číslo roste každým dnem, přičemž nejvíce v chudých oblastech. OSN vyzvala farmaceutické společnosti, aby více pomáhaly, jelikož počty obětí se mají do roku 2030 zdvojnásobit.

Cukrovka je chronické onemocnění, které v průběhu času postihuje tělesné orgány, zvyšuje nebezpečí kardiovaskulárních příhod, způsobuje poškození ledvin, špatnou cirkulacie krve vedoucí až k amputacím, slepotu a smrt. Je způsobována neschopností slinivky břišní produkovat dostatečný množství inzulinu (diabetes 1. typu), nebo neschopností organismu vlastní inzulín využít (diabetes 2. typu).

Podle odhadů OSN je v rozvojových zemích 277 z celkových 346 milionů lidí postiženo cukrovkou. Generální tajemník Ban Ki-Moon ve své řeči při příležitosti světového dne cukrovky řekl: „Až příliš často cukrovka postihuje nejchudší tím nejhorším způsobem, vede k infarktům, mrtvicím, slepotě, amputacím končetin, poškození ledvin a k předčasné smrti.“ Vyzval také světové vlády a farmaceutické společnosti k naplňování strategií rozvoje a zvýšit dostupnost základní lékařské péče v rozvojových zemích.

Jde o vážný problém. Světová zdravotnická organizace předpokládá, že v roce 2030 se počty úmrtí zdvojnásobí. OSN se zaměřuje hlavně na zvýšení dostupnosti léků pro diabetiky v následujících dvou letech. Například v Mexiku je odhadováno, že 14 % dospělých je postiženo jednou z forem diabetu.

Jednou z hlavních příčin neinfekčních onemocnění je životní styl ve spojení s nevhodnou stranou vedoucí k obezitě, která je jedním z rizikových faktorů v rozvoji diabetu 2. typu. Mezi základní nástroje boje s nemocí je omezení marketingových strategií cílených na děti v potravinářském a nápojovém průmyslu. Výrobky z této oblasti obsahují ve velkém množství mastných kyselin, cukrů, saturovaných tuků či soli. Nastolení zdravého životního stylu a boj s nadměrným užíváním alkoholu jsou jedním z faktorů, které mohou vznik této choroby.