Děti a hudební nástroj: Nejvhodnější hudební nástroj?

magazinzeny.cz

Projevilo vaše dítě zájem o hru na hudební nástroje? Chcete u něj vybudovat lásku k hudbě a máte pocit, že nyní nastal ten pravý čas? Ale jaký nástroj zvolit? A je opravdu vhodná doba začít s výukou, abyste to neuspěchali nebo naopak nepromeškali?

Kdy je vhodné začít?

Vhodnou dobu pro začátek učení hry na hudební nástroje pro děti nelze jednoznačně určit. Různé vědecké studie prokázaly, že čím dříve se k výuce hry na hudební nástroj přistoupí, tím lepší plynulosti a přirozenosti v dané oblasti dítě dosáhne. Ale je důležité počat do doby, kdy bude dítě dostatečně fyzicky i psychicky rozvinuté.

Nejvhodnější čas pro start výuky hry na hudební nástroj je v předškolním věku, tedy mezi čtvrtým a pátým rokem života dítěte. V tomto věku je dítě schopné již naplno vnímat, lépe udrží pozornost a je velmi zvídavé.

Jak poznat, že je dítě připravené pro hru na hudební nástroj?

Obecně platí, že je dítě připravené pro hraní na hudební nástroj pokud:

  • je dostatečně fyzicky vyvinuté
  • je také duševně i citově připravené – udrží pozornost, dokáže plně vnímat
  • umí plynně číst, psát a zvládá základní počty
  • dokáže odolávat školnímu stresu
  • má dostatek energie na školu i další mimoškolní aktivity, koníčky

Výběr vhodného hudebního nástroje

Mnoho dětí začíná s hrou na různé hudební nástroje již v prvních školních letech. Ale ne každé dítě u hraní zůstane. Důvody mohou být různé. Jedním z nich je nevhodný výběr hudebního nástroje. Vybrat vhodný hudební nástroj pro děti je poměrně náročný úkon, a proto je důležité mu věnovat náležitou pozornost.

Před samotným výběrem hudebního nástroje je dobré, když si dítě může vyzkoušet hru na více z nich, aby se rozpoznalo, který nástroj mu bude nejvíce vyhovovat. Pokud dítě nějaký hudební nástroj zaujme, berte tento fakt v potaz a nenuťte mu hudební nástroj, na který jste chtěli umět hrát vy. Také zapřemýšlejte nad povahou dítěte. Je vaše dítě společenské, soutěživé nebo naopak klidné a tiché? Dokáže udržet pozornost, je zodpovědné a cílevědomé? To vše má na výběr vhodného hudebního nástroje velký vliv.

Pozor na velikost nástroje

Při výběru vhodného nástroje berte také v potaz velikost nástroje i to, zda si ho můžete finančně dovolit. Za zvážení tedy stojí, zda nebude výhodnější vybraný nástroj nejprve zapůjčit nebo zakoupit starší kus, před pořízením nového drahého nástroje. To platí zejména u větších nástrojů, jako je klavír či bicí souprava. Namísto klavíru můžete dítěti pořídit například klávesy Yamaha, Casio či Korg.

Jaké jsou nejběžnější nástroje?

Mezi nejvíce využívané hudební nástroje mezi dětmi patří flétna, na kterou mohou hrát i děti mladší šesti let. Dále kytary, klavír, klávesy či housle.

Reklamní článek