Dětská sexualita: Co je a co není normální?

magazinzeny.cz

Všímáte si, že si váš malý synáček hraje se svým přirozením nebo vás z rozpustilosti tahá za prsa a náramně se při tom baví? Tady ještě nejde o nic závažného. Proč taky? Děti jsou přirozeně zvídavé a zvědavé, tak proč bychom jim měli bránit v jejich poznávání? Spousta rodičů je však bezradných ve chvíli, kdy svém dítě přistihnout při něčem, co by se již dalo považovat za onanii.

Na úvod je dobré vědět, že normální je všechno, co je přirozené a není dobré dítěti v jeho počínání bránit, zakazovat mu jej nebo dítě dokonce trestat. Pokud dítě něco takového předvádí na veřejnosti,   nejlepší je snažit se odvést pozornost jinam. Děti si prostě rády hrají. Jistě znáte první hry na doktory, kdy děvčátka a chlapci poznávají a porovnávají svá pohlaví. Nestyďte se přiznat, že i vy jste tyto hry v dětství absolvovali. Je to naprosto přirozené.

O sexualitě byste se svými dětmi měli mluvit co nejdříve. Pokud doma chodíte bez oděvu či se spolu koupete nazí, děti budou vědět, jak vypadá tělo dospělého člověka a nebude to pro žádné tabu. Důležité je odpovídat dětem na jejich otázky! Nebojte se toho! Nemůžete přece říct dítěti: „Nevím!“ , mlčet nebo ho nějak odbýt. A čápy či vrány si laskavě odpusťte, děti jsou ještě mnohem chytřejší než si myslíte!

Citlivé téma pro děvčata je menstruace. Každá matka by si o této měsíční záležitosti měla se svou dcerou promluvit zhruba ve věku osmi až desíti let.

Stádia dětské sexuality podle Sigmunda Freuda

Podle Freuda hraje sexualita v životě každého člověka už od raného dětství velkou roli.

„Je součástí všeobecných názorů na pohlavní pud, že tento v dětství chybí a probouzí se až v pubertě. To je velký omyl, který může mít vážné důsledky a způsobuje naše hrubé neznalosti o základních poměrech v sexuálním vývoji.“

Freud rozlišuje pět stádií dětské sexuality. Zaměřuje se na pět oblastí, které dítě poznává a uvědomuje si pocity slasti. Orální stádium probíhá v prvním roce životě, kdy dítě poznává svět ústy, což mu dává pocit uspokojení. Sací reflex je v té době velmi silný a pocity libosti dodává dítěti sání matčina prsu nebo dudlíku. Kolem druhého a třetího roku přichází stádium anální, kdy se dítě začíná učit na nočník a plně si uvědomuje náplň této činnosti, hlasitě ji komentuje a dostává za ni pochvalu od matky.

Kolem čtvrtého roku přichází na řadu stádium falické, kdy si dítě začíná uvědomovat svůj pohlavní orgán a začínají první zvědavé otázky. Okolo tohoto věku dítěte začíná Freud také zmiňovat známý Oidipův komplex (nejčastěji ve věku kolem tří až šesti let). Jedná se o náklonnost chlapce k matce s averzí vůči otci. Dalším stádiem je pak stabilizované stádium latence, které nastává zhruba od pěti let až do začátku dospívání, kdy nastává ta pravá sexuální revoluce. Freud toto závěrečné období nazval jako stádium genitální.

Ať už je vaše dítě v jakémkoli „stádiu“. Nezapomínejte s ním o těchto věcech otevřeně mluvit!