I děti mají svá tajemství!

magazinzeny.cz

Mít tajemství není jenom záležitost dospělých. Taktéž děti rády tajnůstkaří a když sami zalovíme do paměti, určitě si na nějaká svá tajemství vzpomenete. Jak se k tomu ovšem postavit z pohledu rodiče?

Pokud máte pocit, že vaše dítě žádná tajemství nemá, spíše to ukazuje, že svá tajemství umí dobře střežit. Máte-li s dítětem dobrý a důvěrný vztah, poté ale velice pravděpodobně nebude tajit nic závažného. Skrývání důležitých informací se projevuje zvýšenou nervozitou, což pozorný rodič obvykle pozná.

Tušíte-li, že vaše dítě něco tají, můžete zkusit důvěrný rozhovor, určitě nejsou na místě křik a výhružky. V některých situacích může pomoci popovídání si s kamarády a případně i s učiteli, kteří mohou tušit, co se děje.

Je důležité předcházet tomu, aby vám dítě zamlčovalo něco zásadního. Nejlepší zbraní je vytváření důvěrného a otevřeného vztahu. Taktéž by dítě mělo mít jasně vžito, co je dobro a co je pro změnu zlo. Platí to totiž i v případě tajemství – dobré tajemství je zamlčený dárek pro rodiče, špatné tajemství je například svědectví šikany spolužáka apod.

Nebezpečí špatných tajemství vzrůstá postupně s věkem dítěte. V extrémnějších případech souvisí s poruchou příjmu potravy, sexuálním obtěžováním. Je třeba tajemství dětí respektovat a budovat s nimi silný vztah.