Jak na výchovu dvojčat

magazinzeny.cz

Vychovávat dvojčata si spousta žen nedovede představit. Vždyť s výchovou jednoho dítěte je spousta práce, natož tak se dvěma! Je třeba však brát tento fakt pozitivně a uvědomit si, že s dvojčaty sice budete mít dvakrát tolik starostí, ale také dvojnásob radostí. Že vás to příliš neuklidnilo? Pokusíme vám dát alespoň pár rad, které vám usnadní při jejich výchově.

Jako vejce vejci
I když mohou dvojčata vypadat naprosto stejně, neznamená to, že budou mít stejné potřeby, stejné myšlení, záliby a charakter. Děti se sice mohou podobat jako vejce vejci, mohou však vyžadovat rozdílnou péči. Zkuste tedy na dvojčata nazírat jako na dvě naprosto odlišné bytosti a uvědomte si, že každá má ráda něco jiného.

Pozor na závist
Budete-li vychovávat dvě děti současně, musíte si dát pozor na to, abyste věnovali oběma dětem stejné množství času. Je špatně, když se z jednoho stane mazánek a druhý zůstane upozaděn. Pokud budete jednomu z dětí věnovat více času než druhému, obě to velmi brzy pocítí a budou na to reagovat. Může nastat (a pravděpodobně i nastane) opačný případ, kdy se snažíte oběma dětem věnovat stejně a poté jedno za vámi přijde, že se mu věnujete méně. Zkuste mu vysvětlit, že to není pravda a že ho milujete úplně stejně.

Samostatnost
Dvojčata se brzy naučí žit společně a život bez sebe si nedovedou představit. Od dětství je třeba je učit samostatnosti a neustále jim ukazovat, že dokáží žít i bez společnosti druhého. To je velmi časté, že jeden bez druhého nikam nechce chodit či bez něj cokoliv vykonávat. Jednou z možností, jak učit dvojčata samostatnosti, je poslat je do školky a do školy odděleně.

Udělejte si systém
Plánování je u dvojčat dvakrát tak potřeba jako při výchově jednoho dítěte. Rozvrhněte si den, naplánujte si aktivity, nebojte se sepsat ani triviální úkony, abyste na ně nezapomněli. Do výchovy děti by se měli zapojovat oba partneři a navzájem si pomáhat. Komunikujte mezi sebou, plánujte si společné výlety a naučte děti zodpovědnosti. V mnohém pak můžete postupovat jako při výchově jednoho dítěte.