Jak ochránit byt proti zlodějům

magazinzeny.cz

Jak si můžete nechat co nejlépe zabezpečit byt proti krádežím? Přečtěte si následující text o moderním zabezpečení bytů a objevte nové možnosti zabezpečení!

Proč vůbec zabezpečovat byt?

Na důvodech zabezpečení bytu se asi shodneme všichni. Z materiálního hlediska si chceme chránit to, co jsme si za své vydělané peníze pořídili. Automobil, počítač, televize, drahá elektronika a další vybavení našeho bytu, které by zloději mohli jakkoli zpeněžit. Je tu však i další důvod: nechceme, aby nám někdo vůbec vnikl do našeho bytu, aby někdo narušil klid a bezpečí našeho domova. Naprosto přirozeně si chceme chránit náš majetek i naše soukromí, ať už doma v noci spíme, přes den jsme v práci nebo odjedeme někam na dovolenou.

Jak tedy nechat byt zabezpečit?

Pro všechny tyto případy existuje jednoduché řešení. Do bytu si necháme od profesionální bezpečnostní agentury nainstalovat elektronické zabezpečovací systémy, např. různá čidla nebo kamery. Navíc lze byt napojit na pult centrální ochrany. Dnes už nemusíte mít strach z toho, že by vám instalace těchto zařízení zhyzdila byt, nejde o žádné velké bedny a kilometry drátů. Naopak – díky vyspělosti techniky jsou elektronická zabezpečovací zařízení velmi malých rozměrů (připomínající velikostí krabičku od sirek), často si můžete vybrat z nejrůznějších tvarů a moderních designových variant. A pokud si nepřejete v bytě instalovat krycí lišty, nebo vrtat otvory pro kabely, můžete si zvolit bezdrátové řešení vašeho alarmu.

Jaké prvky ochrany si můžete nechat do bytu nainstalovat?

Bezpečnostní kamery – když nejste doma, sledují, co se u vás v bytě děje. Na vhodná místa ve vašem bytě budou instalovány bezpečnostní kamery (obvykle v rozích místností, aby zabíraly co největší prostor, vstupní dveře atd.). Tento systém je propojen se záznamovým zařízením, na němž se ve smyčce ukládají záběry z kamer, takže vybraný videozáznam lze pak přehrát zpětně.

Pohybová čidla – jsou důležité součásti alarmu, dávají pozor, jestli se v bytě něco hýbe. Senzory pohybu se taktéž umísťují do rohů místností tak, aby zabíraly co největší prostor včetně vstupu.

Senzory rozbití oken, tzv. tříštiče – instalují se v úrovni okenních výplní a dveří a v případě pokusu o jejich rozbití spustí poplach.

Požární hlásiče – jsou součásti alarmu detekující kouř a oheň. Umísťují se obvykle na strop kotelen, schodišť, kuchyní, technických místností atd. Chrání váš byt před rizikem vzniku požáru, ať už v důsledku krádeže nebo např. zkratu techniky.

Poplachové sirény – umísťují se na budovu obvykle co nejvýš a do míst, kam je nesnadný přístup. V případě poplachu spustí velmi hlasitý a nepříjemný zvuk.

Sami nebo po poradě s odborníkem si vyberete, které ze zabezpečovacích systémů vám bezpečnostní firma do bytu nainstaluje. Je také možné rozdělit prostory v bytě na jednotlivé zóny a pak aktivovat jen některé z nich – např. přízemí, garáž, zádveří apod. Ovládání alarmu je jednoduché. Systém aktivujete při odchodu z domu pomocí klávesnice, na níž zadáte vámi zvolený PIN kód a můžete s klidem odejít.

Co se stane, když se do bytu dostane zloděj?

V případě narušení aktivovaných zón ve vašem bytě alarm spustí poplachovou sirénu. Součástí alarmu je i zařízení se sim kartou (jakoby malý mobil), který okamžitě upozorní kontaktní osoby (SMS nebo automatický odchozí hovor ve stylu „střežený objekt byl napaden“ na vámi zvolená čísla).
Ale co když jste zrovna hodně daleko od bytu, např. v zahraničí? Ještě důmyslnější je proto napojení zabezpečovacích systémů ve vašem bytě na jednotné monitorovací centrum, kde lidé nepřetržitě vyhodnocují data odesílaná ze střežených prostor a jsou připraveni kdykoli zavolat určeným osobám nebo Policii ČR  či na místo vyslat vlastní zásahovou jednotku. Tato služba vykonává pult centralizované ochrany (také pult centrální ochrany, zkráceně PCO) a dohledové centrum.

Jak funguje pult centrální ochrany?

Pult centrální ochrany je takový neúnavný hlídač, který nikdy nespí. A pokud se u vás doma začne dít něco neobvyklého, zjistí na kamerovém záběru, co se děje, a okamžitě začne jednat. „Při nestandardní situaci (např. pohybu) se detekční zařízení zaktivují spolu s nejbližší nainstalovanou bezpečnostní kamerou, která bezprostředně začne snímat záznam z místa nečekaného dění,“ říkají odborníci z bezpečnostní agentury D.I.SEVEN.

Jak je možné, že operátoři dohledového centra mohou vůbec „vidět“ informace z vašeho bytu?

Děje se tak obvykle díky digitálnímu přenosu dat. Slovy technika z agentury D.I.SEVEN: „záznamy mohou být přenášeny několika způsoby. Napojení pomocí JTS neboli analogové telefonní linky není v dnešní době již zcela bezpečné vzhledem k faktu, že lze snadno telefonní přípojky odstřihnout. Dnes se přenos dat provádí mnohem častěji prostřednictvím bezdrátového GSM komunikátoru a GPRS datového protokolu. K napojení na PCO lze využít také přenos pomocí rádiového vysílače a zařízení.“ Navíc díky internetovému spojení můžete nahlížet do své databáze PCO a v reálném čase vidět výstupy ze zabezpečovacích systémů instalovaných v jejich bytě.
Zabezpečení napojené na PCO pomohlo rychle dopadnout a identifikovat už mnoho lupičů, další spoustě pokusů o krádeže pak předem zabránilo. Do bytu lze také nainstalovat doplňkový reproduktor, který zloději oznámí, že je sledován. „Ve většině případů je to dostatečně účinný prostředek pro zajištění bezproblémového odchodu narušitele,“ říkají odborníci z agentury D.I.SEVEN.