Jak propustit svou minulost, aby nás už netížila

magazinzeny.cz

Opustit minulost může být náročné. Události, které jsme považovali za obtížné, mohou mít významný vliv na náš každodenní život, od našich přesvědčení až po rozhodnutí, která děláme, a to, jak se rozhodneme vnímat svět. Některé příklady minulých událostí, které může být obtížné propustit, mohou být např:

Intimní vztahy
Vnímané úspěchy či neúspěchy
Chyby nebo výčitky
Události, které byly znepokojivé nebo zdrcující
To je výčet těch nejzákladnějších. Zkuste to změnit, zkuste to vše, co bylo propustit.

Proč je těžké opustit minulost?
Životní zkušenosti nás ovlivňují různými způsoby. Pro někoho je snadné se po těžkém zážitku posunout dál, zatímco jiní zjistí, že tyto zážitky mají trvalý dopad na jejich duševní zdraví. Lidé, kteří se snaží opustit konkrétní události z minulosti, mohli zažít trauma. Trauma je druh psychologické rány, která může vyplynout z jakékoli stresující zkušenosti, jako je ztráta, nebezpečí nebo hluboké rozpaky.

Někteří lidé zažívají myšlenkové přežvykování mají tendenci přehnaně přemýšlet o stejných věcech. Přežvykování může ztížit řešení problémů, a tím bránit lidem v pohybu vpřed. Je to společný rys deprese, obsedantně-kompulzivní poruchy, generalizované úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy (PTSD).
Jsou také tací, kteří se zabývají událostmi z minulosti kvůli nevědomé touze vyhnout se zranění v budoucnosti. Programují si, že to či ono už nikdy ve svém životě nedovolí a vlastně si tím zakládá podhoubí pro opakování. Zkuste, vyberte si z několika tipů a zkuste minulost jednoduše propustit a posilovat své podvědomí třeba mantrou: Má minulost má nade mnou žádnou moc.

Dejte si závazek, že to, co vás trápí už propustíte.
Prvním krokem k tomu, abychom to nechali jít, je uvědomění si, že je to nutné, a pocit připravenosti to udělat. To se u různých lidí může stát v různou dobu, ale jakmile se rozhodnete, může to být posilující. Dá vám to odvahu to udělat.

Vnímejte a pozorujte své pocity, ale zkuste zůstat v rovině pozorovatele.
Vzpomínky na minulé události mohou vyvolat složité nebo silné emoce. Dovolit si cítit tyto pocity bezpodmínečně, aniž byste se snažili s nimi bojovat nebo je napravit, je důležitým krokem ke zpracování toho, co se stalo. To může být obtížné, takže může pomoci vyjádřit tyto pocity na bezpečném místě, například v deníku, u důvěryhodného přítele nebo u terapeuta. Pomáhá také si představit, že všechny ty tíživé emoce jste doprovodili k vlaku, autobusu, rozloučili se, ony nastoupily a vy se už jen díváte a máváte odjíždějícímu prostředku. Toto cvičení lze dělat opakovaně až do chvíle, kdy pocítíte, že už se vám je nechce vyprovázet ať už jedou samy a v ten moment jste volní.

Uvolněte zášť
Pocity nevyřešeného hněvu, zrady a zášti jsou běžné u těch, kteří zkouší opustit minulou událost. Hněv a zášť se mohou také objevit po traumatu. Mezi další kroky, které je třeba podniknout ke zvládnutí této emoce, patří vyjádření hněvu bezpečným způsobem. Zatímco hněv je pocit a fyziologický stav, agrese zahrnuje jednání s těmito pocity – často způsobem, který způsobuje újmu. Je lepší vyjádřit hněv bezpečným způsobem. Můžeme zkusit například:

Napsání našich pocitů na papír a pak to zahodit nebo rozcupovat, spálit, prostě vyjádřit vztek
Vyjadřování našich pocitů prostřednictvím umění, hudby nebo jiných kreativních koníčků
Zapojení do cvičení nebo sportu, jako je běh, box, něco, co děláme s akcí a zároveň nás unaví, když se vztekem začnete házet např. míčem do zdi a klidně si i zanadávat za chvíli bude po vzteku a vy k. o.
Vzdejte se pokusů o kontrolu, zda se vám minulost vrací, zda ji dostatečně propouštíte apod.

Naučit se vzdát kontroly může zahrnovat:
Identifikace, proč existuje potřeba kontroly, a prozkoumání přesvědčení o tom, co se stane, když kontrolu „ztratíte“. Tady hodně pomáhá se vypsat z těchto pocitů.
Identifikace pocitů nebo událostí, které vyvolávají potřebu kontroly, a přemýšlení o způsobech, jak se s nimi vyrovnat zdravějším způsobem
Procvičování uvolnění kontroly v malých, zvládnutelných krocích, jako je delegování úkolu na někoho jiného
Začít se rozhodovat spíše na základě lásky než strachu
Časem nám to může pomoci dokázat sami sobě, že nepotřebujeme věci ovládat, abychom byli šťastní nebo řešili problémy.

Cvičte všímavost
Všímavost je dovednost, která nás povzbuzuje, abychom se soustředili na to, co se děje v přítomnosti. Některé způsoby, jak cvičit všímavost, zahrnují:

Všímat si malých radostí, jako je chuť lahodného jídla nebo sluneční teplo na kůži
Trávit čas v přírodě, přitahovat pozornost zpět k životnímu prostředí, kdykoli se mysl zatoulá
Zapojování se do pozorných, kreativních koníčků, jako je kreslení nebo hra na hudební nástroje
Cvičení meditace všímavosti. Začátečníci, kteří zkoušejí meditaci všímavosti, mohou vyzkoušet tuto metodu:

Posaďte se někde v klidu a bez rušení
Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte
Soustřeďte se na nádech a výdech
Když se objeví myšlenky na minulost, jednoduše jim na chvíli povolte ať jsou a jen je pozorujte, nevstupujte s nimi do debaty, když pocítíte nutkání se obhajovat, vysvětlovat, hned se vrátíte k dýchání. Mozek dlouho neumí vhánět myšlenky do hlavy a zároveň se soustředit na nádech a výdech.

Procvičujte si soucit se sebou samým
Sebe-soucit znamená zacházet se sebou s laskavostí, péčí a odpuštěním. Můžeme praktikovat soucit se sebou samým tím, že změníme naši sebe mluvu. To znamená všímat si, kdy se naše myšlenky stávají kritickými, a nahrazovat je shovívavějšími alternativami. Vedení deníku soucitu nebo práce s afirmacemi nebo mantrami může být dobrým způsobem, jak tuto dovednost procvičit.

Buďte otevření odpuštění
Odpuštění neznamená tolerovat škodlivé činy druhých nebo přijímat jejich omluvu. Místo toho může odpuštění znamenat přijetí toho, že něčí činy byly škodlivé, a zároveň se zbavit hněvu, abyste prospěli svému blahu. Práce na odpuštění druhým nebo odpuštění sobě může chvíli trvat. Může to zahrnovat zpracování emoční bolesti, pochopení toho, co ji způsobilo, a přemýšlení o tom, co by bylo zapotřebí k odpuštění.

Jak se zbavit minulých vztahů
Může být obzvláště obtížné opustit vztahy, protože lidé k sobě vytvářejí hluboké vazby. Kromě výše uvedených tipů mohou lidé podniknout další kroky, aby vztah opustili, jako například:

Dočasné nebo trvalé omezení kontaktu s bývalými partnery
Snížení jejich připomenutí, například jejich skrytím na sociálních sítích
Stanovení a respektování hranic
Věnujte čas péči o sebe a osobnímu růstu
Zaměření na to, co je možné mimo vztah

Kdy hledat pomoc
Opustit minulost není vždy snadné, zvláště pokud jste zažili emocionální bolest, která není vyřešena. Pokud se ukazuje, že opuštění minulosti je náročné a negativní myšlenky a emoce přetrvávají týdny nebo měsíce, zvažte návštěvu terapeuta, energetického léčitele nebo si promluvte se svým lékařem. Nebojte se hledat podporu! Jestliže jste se např. rozešli s partnerem po x letech tak nečekejte, že všechny emoce odezní za měsíc. Zkuste se zaměřit jen na jednu tu, která vám nejvíce ztěžuje život a postupně přidávat ty další.