Jak působí kouření na nenarozené dítě? II.

magazinzeny.cz

Podívejme se nyní na seznam věcí, které se mohou dítěti stát, pokud matka kouří během těhotenství.

Nízká porodní hmotnost
Během kouření v těhotenství se výrazně snižuje výživa vašeho dítěte. To znamená, že neobdrží dostatečné prostředky pro rozvoj a růst. Ženy, které kouří pravidelně během těhotenství, mívají nízké porodní váhy.

Respirační nemoci
Děti kouřících matek nedostaly dostatečnou příležitost k rozvoji před narozením. To může vést k potřebě umělého dýchání během několika prvních týdnů po narození. Celkově pak mají slabší dýchací cesty, což zvyšuje náchylnost k různým respiračním onemocněním – zejména astmatu a bronchitidě. Děti kuřáků využívají častěji inhalátory a rozprašovače než děti nekuřáků.

Duševní vývoj
Snížený příjem kyslíku v těhotenství omezuje i vývoj mozku dítěte. S následky se pak dítě může potýkat po celý život. Děti jsou ohroženy lehkou mozkovou dysfunkcí, autismem, či jinou formou méně či více závažných mentálních postižení.

Srdeční problémy
Snížené prokrvení zasahuje i nejdůležitější orgán těla. Kouření může výrazně omezit srdeční vývoj a vede k vrozeným srdečním vadám. Takovým dětem může chybět srdeční chlopeň, nebo mohou mít překážky v cévách vedoucích do srdce.