Jak zvládnout nástup do školky

magazinzeny.cz

Skončila vám rodičovská dovolená a chystáte se nastoupit do zaměstnání? Máme pro vás tipy jak vybrat vhodnou mateřskou školu pro vaše dítě a jak mu pobyt ve školce co nejvíce zpříjemnit!

Nástupu do mateřské školy se obvykle žádný předškolák nevyhne. Své dítě můžete umístit do předškolního zařízení v místě svého bydliště již po skončení rodičovské dovolené, zpravidla však od tří let jeho věku. V případě, že pobíráte rodičovský příspěvek a zároveň chodíte do zaměstnání, můžete své dítě dávat do školky pouze na pět dnů v měsíci nebo na čtyři hodiny denně, přičemž oba způsoby během jednoho měsíce nesmíte kombinovat. U dětí do dvou let můžete čerpat variantu pěti dnů v měsíci, přičemž není podstatné, zda je ten den dítě ve školce hodinu nebo celý den.

Od ledna roku 2012 budou platit nové změny a tato dosavadní omezení budou zrušena. Maminky tak budou moci zároveň pobírat rodičovský příspěvek a zároveň chodit do práce a dávat své děti do školek bez omezení. Pouze děti mladší dvou let budou moci navštěvovat předškolní zařízení jen po dobu 46 hodin v jednom měsíci.

Začátek docházky do mateřské školy je velkou změnou pro celou rodinu. Samotnému nástupu předchází zápis, který probíhá nejčastěji v únoru stejného roku, ve kterém dítě pak v září nastoupí. Dítě by mělo být aspoň trochu samostatné a mít zvládnuty základní hygienické návyky.

Většina rodičů dává přednost výběru mateřské školy v místě bydliště. Existuje však také řada speciálních nebo soukromých zařízení rozdělených podle typu vzdělávání nebo zdravotních problémů či handicapů dětí. Oblíbené jsou školky s výukou angličtiny nebo Montessori či Waldorfské školky. U volby z těchto mateřských škol je většinou třeba také počítat s větším zatížením finančního rozpočtu rodiny.

První dny po nástupu do mateřinky se zpravidla neobejdou bez pláče. Každé dítě prožívá první odloučení od rodičů jinak, některé se těší na nové kamarády, jiné se zoufale drží maminčiny sukně a nechápe, proč ho maminka opouští.

Co můžete udělat pro své dítě?

  • správně ho motivujte (nemělo by mít pocit, že do školky chodí za trest, rovněž mu neslibujte odměnu za to, že to ve školce „vydrží“)
  • umožněte mu pozvolnou adaptaci na nové prostředí (zpočátku zůstaňte s ním a prohlédněte si spolu prostory školky i hračky, které tam mají nebo ho dočasně vyzvedávejte po obědě)
  • používejte stejné rituály (dítě má své neměnné postupy, které mu přinášejí pocit jistoty a bezpečí – vyzvedávejte dítě ve stejnou dobu, pomáhejte mu s oblékáním ve stejném pořadí, voďte ho do školky stejnou cestou, apod.)
  • dovolte mu vzít si s sebou svou oblíbenou hračku
  • stanovte si rituál loučení (měl by být srdečný, krátký a neměnný – například objetí, polibek, stejná slůvka)
  • buďte důslední a trpěliví