Jaká poučení plynou z manželských studií? II.

magazinzeny.cz

4. Muži, kteří jsou ekonomicky podporování jejich ženou, mají větší pravděpodobnost, že ženu podvedou. Sociologové na Cornell universitě zjistili, že muži, kteří jsou finančně závislí na jejich ženě, mají větší šanci být nevěrní – možná proto, že se cítí bezmocní. Zajímavé je, že u žen to funguje přesně naopak. Ekonomicky závislé ženy jsou věřnější.

Z toho plyne ponaučení: Nenechte si zdecimovat svojí manželkou ego. Pokud se manžel trápí, že je významnější nesoulad v příjmech partnerů, může pocítit potřebu podpořit svoje ego jinou cestou. Je třeba, aby se partner vždy cítil potřebný a žádoucí a taktéž aby se aktivně podílel na tvorbě vašeho rodinného života.

5. Manželé si v průběhu vztahu nepodobají stále více – oni si jsou podobní hned od začátku. Na michiganské státní univerzitě vědci došli k závěru, že představa, že si jsou manželé v průběhu let stále více podobní, je pravděpodobně falešná. Mnohem více pravděpodobné totiž je, že jsme hned zpočátku přitahováni k partnerovi podobnému nám samotným a že jsou tyto sdílené hodnoty v průběhu času stále zřetelnější.

Z toho plyne ponaučení: Na první pohled se může zdát, že se přitahují protiklady – tento dojem může vzniknout například tak, že váš extrovertní protějšek čerpá z vašeho introvertního krunýře. Ale věci, které udržují manželství dlouhodobě funkční, jsou sdílené hodnoty, cíle, smysl pro humor a pohled na život.

6. Manželé, kteří se navzájem podporují, jsou šťastnější. Řada studií Univerzity Iowa zjistila, že páry, které se navzájem povzbuzují, jsou šťastnější a pevnější. A přesto, jsou dva druhy podpory – dobrá a ta méně dobrá. Například – páry, které si navzájem dodávají emocionální podporu, mohou získat dostatek sebeúcty. Ale příliš mnoho informační podpory, hraničící s nevyžádanou radou, může být kontraproduktivní.

Z toho plyne ponaučení: Vždy si buďte jistí, že podpora, kterou svému partnerovi nabízíte, je autentická a vážně myšlená (např. opravdu si myslím, že bys měl jít na tu práci či požádat svého šéfa na zvýšení platu). Pokud váš partner bude mít dojem, že je rád více než-li zdrávo, můžete svému vztahu ublížit. Nikdo nechce být omezován. Proto si nechte nevyžádané rady pro sebe.

7. Odlišný způsob přístupu ke konfliktu může vést k rozvodu. Nikdo nepotřebuje výzkum, který by předpověděl pravděpodobný konec manželství, kde se oba partneři přou. Co když jedna polovina dvojice chce argumentovat smysluplně a produktivně a ta druhá polovina ustoupí? Výzkum michiganské univerzity tvrdí, že odlišný přístup ke konfliktům může být předzvěstí konce. Konflikt vzniká a jeden z partnerů je dychtivý diskutovat, zatímco druhý by raději chvíli počkal a vychladl. Partner připravený naslouchat a mluvit vnímá svého partnera, který potřebuje chvíli vychladnout.

Z toho plyne ponaučení: Je důležité si uvědomit, že je velice vzácné, když partneři mají podobný způsob řešení konfliktů. Pokud jeden partner preferuje rychlý útok a druhý naopak potřebuje čas, je třeba dosáhnout kompromisu. Někdy se musí partner potřebující prostor dotlačit se k okamžitému řešení problémů, jindy je naopak zapotřebí, aby dal horlivý partner svému protějšku prostor a nechal situaci vychladnout.

8. Sdílení náboženského pohledu je dobrý manželský bonus. Univerzita Virginia zjistila, že páry, které sdílí svojí víru a náboženskou praxi, mají tendenci vytvářet silná manželství. Páry se stejnou vírou vykazují vyšší míru manželské spokojenosti. Čas strávený společně na bohoslužbách, ale i společné hodnoty, pouto značně posilují.

Z toho plyne ponaučení: Páry často potřebují něco více, co je spojuje – něco hlubšího. Pokud se v pohledu na náboženská témata rozcházíte, je vhodné najít něco jiného, co budete moci sdílet společně.