Kalorické potraviny mohou snížit IQ dětí!

magazinzeny.cz

Z pohledu moderní medicíny je zřejmé, že dětská strava s vysokým obsahem tuků a cukrů může negativním způsobem ovlivnit IQ dětí. Neznamená to, že by se takové potraviny měly vyloučit zcela, ale že by dětská strava měla zahrnovat taktéž dostatečné množství zeleniny a ovoce. A navíc to platí i naopak – strava bohatá na vitamíny a živiny může IQ dětí podpořit.

Vyplývá to i z výzkumu zveřejněném v odborném magazínu Journal of Epidemiology and Community. Výzkum byl založený na dlouhodobém sledování zdraví a duševní pohody cca 4000 dětí narozených v letech 1991 a 1992. V pravidelných intervalech se zkoumala i přesná skladba jídelníčku a pitného režimu. Výsledky ukázaly, že co se vlivu na IQ týče, je klíčová doba ve věku do tří let.

V praxi se objevují tři druhy stravovacích návyků: zpracované jídlo s vysokým obsahem tuku a cukrů, strava s vysokým obsahem masa a zeleniny a zdravá strava s vysokým podílem ovoce, zeleniny, rýže, apod. V 8,5 letech se dětem měřilo pomocí speciálního testu IQ. Zpracovaná strava je spojená s nižším IQ a zdravá strava naopak s vyšším IQ.

Studie tak vlastně potvrzuje předchozí výzkumy zkoumající vliv stravy v raném dětství s výsledky ve škole. Je to dáno tím, že v tomto věku mozek roste nejrychleji a to souvisí s nárůstem intelektuálních schopností.

Dle zahraničních zdrojů