Kde se berou naše sny?

magazinzeny.cz

Spánek je pro mnohé nejoblíbenější “aktivitou. Sny přitom patří k fascinujícím zážitkům, přičemž jsou zahalené mlhou a ani dnes přesně nevím, kde a proč se vlastně berou.

Sny některých z vás mohou být velice živé, ale určitě se mezi vámi najdou i takové, kterým se žádné sny nezdají. Nebo si to aspoň myslí. Sny se zdají každému a pouze si je nepamatujete. V průměru se nám zdá za noc 8 až 10 snů.

Doba spánku a snů přispívají k regeneraci našeho organismu. Vědci se shodují, že nám sny pomáhají zpracovat události reálného života.

Sny nám pomáhají, abychom mohli zůstat po psychické stránce silní. Proto se nám ve snech často zdá o něčem, co si kompenzujeme ze skutečného světa. Ve snech si plníme svá přání, ale i své strachy.
Ve snech můžeme vnímat střípky vzpomínek z bdělého stavu, což ukazuje n ato, že mozek zpracovává všechny stimuly, které potkal. Dochází tak k upevnění naší paměti.

Sny nám však mohou pomoci řešit kdejaké situace. Na základě zkušeností z minulosti umí mozek ve snu napovědět vhodné řešení situace, kterou se trápíme. Můžeme si ve snech utříbit nové informace a zorganizovat myšlenky.