Kofein v průběhu těhotenství

magazinzeny.cz

Výzkumníci portugalské univerzity zjistili, že konzumace kofeinu v průběhu těhotenství může být škodlivé pro vývoj mozku plodu.

Kofein je nejvíce spotřebovávaná psychoaktivní látka na světě a to i během těhotenství. Škodlivé účinky kofeinu byly studovány u myších samic a jejich potomstva.

Myši dostávaly kávu v ekvivalentním množství 3 šálků za den po celou dobu těhotenství až do odstavení mláďat. Mladé myši ukázaly nakonec větší náchylnost k rozvoji epilepsie a v dospělosti potíže s prostorovou pamětí.

Podle studie kofein mění práci GABA neuronů – hlavní mediátor chemických inhibitorů v mozku. Kofein přímo ovlivňuje migraci těchto neuronů tím, že blokuje působení specifických receptorů. Tak buňka dosáhne cíle později, než bylo plánováno.

Tato studie je dle slov jejích autorů první demonstrací škodlivých účinků kofeinu u těhotných žen. Jedná se však o studii na zvířecích modelech, účinky pro lidskou populaci mohou být odlišné. I tak je ale vhodné kávu v průběhu těhotenství omezit.