Kurz pro pracovníky v sociálních službách

magazinzeny.cz

Ráda byste se stala pracovnicí v sociálních službách, avšak chybí Vám k tomu potřebné vzdělání? Díky kvalifikačnímu či rekvalifikačnímu kurzu pro pracovníky v sociálních službách získáte odbornou způsobilost vykonávat povolání pracovníka v sociálních službách. Je tomu tak podle sociálního zákona. Tento kurz nabízí zájemcům rovněž Vzdělávací centrum SEDUCA. Přičemž jej můžete absolvovat jak v moravské metropoli Brně, tak na Vysočině a to konkrétně v Havlíčkově Brodě a ve Žďáru nad Sázavou.

Požadavky pro uchazeče, který by rád tento kurz absolvoval, nejsou nikterak náročné. Stačí při přihlášení do kurzu předložit výpis z rejstříku trestů a potvrzení od lékaře. Uchazeč musí být plnoletý a musí mít ukončeno základní vzdělání.

Náplní kvalifikačního či rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách je kromě teoretické části také odborná praxe. Naučíte se mimo jiné základům péče o nemocné a základům ochrany zdraví. Budete zasvěceni do problematiky zdravotního postižení či pedagogiky volného času. Osvojíte si metody sociální práce. Další informace o obsahu tohoto kurzu si můžete přečíst na této webové adrese: http://www.seduca.cz/. Cena kurzu pro jednoho uchazeče činí 6 800 Kč.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách prostřednictvím Vzdělávacího centra SEDUCA je možné uskutečnit na celém území České republiky. Tento kurz probíhá formou seminářů a je určen pro zaměstnance jedné konkrétní společnosti. V případě zájmu o poskytnutí více informací, se můžete obrátit na paní Mgr. Slanou či pana Mgr. Slaného. Bližší kontaktní informace naleznete pod tímto webovým odkazem: http://www.seduca.cz/kontakt.

Placený reklamní článek