Má vaše dítě ke každému rodiči odlišný vztah?

magazinzeny.cz

Stalo se vám něco podobného? Váš miláček, kterého jste devět měsíců nosila pod srdcem, v bolestech rodila, kojila a opečovávala vás odstrkuje a křičí, že chce tatínka? Máte pocit, že jste něco pokazila? Nevěšte hlavu, nejste první ani poslední matka, které se něco podobného stalo.

Co dělat, když dítě upřednostňuje jednoho rodiče?

Často se stává, že dítě upřednostňuje matku, protože ona je ta, která se o něj stará a to už vlastně od jeho početí. Matka je ta, která nosí své dítě devět měsíců ve svém břiše, rodí, kojí, opečovává a vychovává ho, zkrátka tráví s ním veškerý svůj čas.

Co když ale dítě vyžaduje otce?

Je pravda, že dítě přilne k tomu rodiči, který se mu více věnuje. Vytvoří úzkou vazbu s rodičem, který je vždy po ruce a poskytuje mu tak oporu a pocit bezpečí. Když pak trochu povyroste, začne s tou přízní trochu kalkulovat a často mívá tendence přiklánět se na stranu rodiče, který mu toho více dovolí nebo od kterého může více získat.

Pokud jste nastoupila brzy do práce nebo je s vaší ratolestí na mateřské dovolené váš muž, nedivte se, že dítě hledá oporu u něj a ne u vás. Nemusíte být z toho smutná a házet flintu do žita. Právě to by vás mělo motivovat k větší snaze vytvořit si s dítětem obdobný vztah.

Ale pozor! Kupováním si dítěte nebo jeho rozmazlováním rozhodně nezískáte to, po čem toužíte, naopak si tím přivodíte další problémy, které se třeba neprojeví hned, ale posléze se jich budete velice špatně zbavovat!

Může se také stát, že dítě vyžaduje tatínka z opačného důvodu – tatínek totiž bývá málo doma. Když už tedy doma je, dítě si ho chce pochopitelně užít a vy si můžete užít chvilku klidu a soukromí. Která žena by si na tohle stěžovala?

Problém pak nastává až ve chvíli, kdy dítě dává matce najevo, že bude poslouchat pouze tatínka. Tento problém může pramenit také ze zásadního nesouladu ve výchově mezi partnery. Dítě nesmí cítit žádný rozkol, natožpak jednání jednoho rodiče vůči druhému s despektem. Často pak má tendence stavět se na silnější stranu a druhý rodič se stává outsiderem, který si velice těžko opětně získává respekt.

Co můžete udělat pro zlepšení situace?

  • maximálně se věnujte svému dítěti
  • nastavte mu pevné hranice
  • buďte zajedno ve výchově se svým partnerem
  • respektujte, tolerujte, důvěřujte, ale buďte pevní ve svých rozhodnutích a zásadách
  • nikdy se nehádejte s partnerem před dětmi
  • nikdy nemluvte o druhém rodiči před dětmi s despektem
  • nekupujte si přízeň svého dítěte