Manžel mi kontroluje telefon, jak tomu zamezit

magazinzeny.cz

Milujete ho nebo podvádíte? Lžete nebo mluvíte pravdu? Nejistý muž dělá neuvážené kroky, které se sice můžou zdát pošetilé, až dětské, ale příčinu mají. Mohlo by se zdát zvláštní, že se snažím omlouvat takovou věc jako „lustrování“ manželčina telefonu. Ale tam kde je čin, je i důvod takovouto věc udělat. A bohužel, tam kde je čin je i následek.

Manžel v nesnázích
Jak už bylo psáno, každému činu něco předchází. Přijdete-li tedy na to, že vám manžel „vlezl“ do telefonu, snažte se nejdříve s klidnou hlavou přemýšlet, proč něco takovéhoto udělal. Mohl se například cítit ohrožený novým pěkným kolegou, co máte v práci. Může mít starost, že mu tajíte nějaký problém, když jste momentálně pořád tak podrážděná atd. Zamyslete se nejdříve nad tímto. Tak jako tak se přímé konfrontaci nevyhnete, zatím se můžete pouze domnívat, co za tímto narušením soukromí vězí.

Z očí do očí
Přijdete-li na to, že vám manžel „prolustrovává“ telefon bez přímého rozhovoru se neobejdete. Nenadávejte, nevyšilujte, nekřičte. Konstruktivně se ho zeptejte PROČ. Jasná otázka si vyžaduje jasnou odpověď.

Nahodile nebo stále?
Je také rozdíl, stalo-li se to nedopatřením, které vyplynulo z momentálního impulzu nebo je tato záležitost se opakující. Pokud je to pouze jeden nahodilý případ, promluvte si společně a následně si vysvětlete důvody navzájem. Muži často nechápou, co je divného na kontrole manželčina telefonu. Mělo-li by se stát pravidlem, že vám manžel bude kontrolovat telefon denně, braňte se. Na své soukromí máte nárok, i když ho ohrožuje osoba vám nejbližší. Věděly jste, že prohlížení osobních věcí včetně telefonu a emailu lze soudně zakázat a zákonně postihnout?

Narušená důvěra
Jedno je jisté, vaše důvěra v partnera je značně narušena a to už pouze jedním prohledáváním mobilu. Měli byste zvážit návštěvu manželské poradny. Možná se vám to zdá pošetilé, kvůli jednomu „škobrtnutí“, ale…Vztah dvou lidí je založen na naprosté důvěře partnerů navzájem. Je těžké budovat vzat s někým, kdo vám nevěří a má potřebu vás kontrolovat.