Neočkované děti v praxi

magazinzeny.cz

Na téma očkování dětí se vedou dlouhosáhlé diskuze. Zatímco někteří rodiče dávají přednost klasickému očkování dětí a odmítají revoluční alternativy, řada jiných, ovlivněných informacemi z médií, se začíná bouřit proti stávajícímu očkovacímu kalendáři a bojuje za svobodnou volbu očkování.

Očkování dětí je ze zákona povinné. Pokud se rodiče z jakýchkoli důvodů rozhodnou své děti neočkovat, staví se tímto počinem proti zákonu. Co to vlastně znamená?

Pokud odmítnete očkování dítěte u svého dětského lékaře, jeho povinností je nahlásit vás na krajskou hygienickou stanici, která proti vám může zahájit řízení a udělit vám pokutu až ve výši 10 000 korun a to i každému rodiči zvlášť! V krajním případě vám může také hrozit zbavení rodičovské zodpovědnosti. Jednoduše vám děti seberou a naočkují je proti vaší vůli.

Můžete počítat s tím, že budete mít problém najít pediatra, který by vaše rozhodnutí toleroval. Spousta rodičů pak střídá pediatry častěji než ponožky nebo své děti nemají zaregistrovány vůbec.

Vaše děti čeká vyloučení z kolektivu očkovaných dětí. Neočkovaným dětem totiž není umožněno navštěvovat mateřskou školu ani se účastnit mimoškolních aktivit.

Výjimkou je, pokud se vám podaří získat potvrzení o trvalé kontraindikaci. Znamená to, že vaše dítě není možné ze zdravotních důvodů očkovat. V tomto případě vám nehrozí žádný trestní postih ani diskriminace dítěte při přijetí do předškolních a mimoškolních zařízení.

Jednou z možností je také požádat Ministerstvo zdravotnictví o udělení dobře zdůvodněné výjimky, které však pochopitelně nemusí být vyhověno.