Očkování pouze pro otrlé?

magazinzeny.cz

O negativních dopadech očkování toho bylo napsáno již mnoho. Jak je to vlastně doopravdy? Je očkování tak škodlivé, jak se všude píše? Proč se tedy musíme dobrovolně podřizovat systému a nechávat povinně očkovat svoje děti?

Za vším vždy stojí dobrý záměr. Věřme tomu, že ano. Oni to vždycky všichni mysleli dobře. Jak je to tedy s očkováním? Je za vším zisk farmaceutických firem? Konspirace týkající se ovládnutí lidstva či vyhubení nežádoucích skupin? Nebo jsou očkovací látky biologickými zbraněmi?

Kdo z vás má děti? Necháváte je povinně očkovat a věříte tomu, že pro ně děláte to nejlepší? Nebo jim dokonce i kupujete drahé nepovinné vakcíny navíc, aby náhodou tu či onu zlou nemoc nedostaly? Nebo snad patříte k těm alternativně smýšlejícím rodičům, které lékaři nemají rádi? K těm rodičům, kteří minimálně podepsali petici za svobodnou volbu očkování a maximálně se vyhýbají očkování svých dětí, což je nutí lhát, utíkat před lékaři a před zákonem?

Podstatou očkování je zvýšení protilátek proti dané nemoci vpíchnutím mrtvé či živé vakcíny, která obsahuje baterie či zárodky dané nemoci. To je možné pouze v případě, že je organismus zcela zdravý, protože naše imunita tím dostane pěkně zabrat! Mezi obvyklé a známé nežádoucí účinky patří zvýšená teplota nebo i horečka, nechutenství, únava, malátnost, podrážděnost a ospalost.

Byly však také zjištěny mnohem závažnější nežádoucí účinky a škodlivost pomocných látek (toxických kovů, rtuti, chemikálií, cizorodých tkání či alergizujících proteinů) obsažených ve vakcínách. Objevuje se spousta alergických reakcí a závažných nervových poruch. Mluví a píše se o tom, že očkování závažným způsobem narušuje lidskou imunitu, což mnohonásobně převyšuje původní záměr zabránit danému onemocnění, přičemž účinnost očkování navíc stejně není prokázána.

Uvádí se, že živé vakcíny mohou umožnit virům zmutovat do podoby samotného onemocnění. Zkrátka a dobře, informace, které se o očkování šíří, přivádějí rodiče k rozhodnutím nenechat své děti očkovat a nutí je uhýbat před povinným nařízením. Spousta rodičů se také odvolává na to, že v mnoha zemích očkování nebývají povinná.

Jak tedy naložit s přílivem nejrůznějších informací a nesvobodou v základní otázce očkování? Rozhodnutí je na každém z nás. Ale ať už necháte své dítě očkovat či ne, na jeho pevnou imunitu se budete muset spolehnout v obou případech a v tom druhém případě ještě navíc na svoje pevné nervy!