Otrava alkoholem

magazinzeny.cz

Alkohol patří mezi součásti života většiny z nás a mnozí lidé jemu holdují často poněkud více, než by bylo zdrávo. Otravy alkoholem je možné rozdělit do několika různých kategorií. V první řadě bychom měli mluvit o otravách etylalkoholem. Tyto otravy bývají nejčastější. Rozdělit je lze do dvou základních kategorií. První tvoří otravy chronické. Jedná se o stavy, do kterých se dostávají lidé pravidelně vinou alkoholismu. Jedná se především o ty, kteří pravidelně holdují velkému množství alkoholických nápojů. Jinak ale existuje i náhlá otrava etylalkoholem, k níž se bude vztahovat následující text. Tato otrava je mnohem nepříjemnější především u mladistvých.

Příznaky otravy alkoholem

Příznaky otravy alkoholem se poznávají poměrně jednoduše. Jen málokdo nepozná opilého člověka. Koordinace pohybů takovéhoto jedince je poněkud odlišná od střízlivého a často dochází k závratím a vrávorání. Typická je taktéž poměrně nekontrolovaná řeč. Kdy se člověk často zadrhává a nemluví ani souvisle. Mnohdy následuje i dezorientace. Prostor může být člověku poněkud odcizen, a když se nachází ve známém prostředí, dochází k jeho dezorientaci. Jinak ale dochází i k těžkým poruchám vědomí v případě, že je otrava skutečně značná.

Rizika otravy alkoholem

Hlavním rizikem otravy alkoholem jsou především stavy, při kterých může dojít ke zničení některých důležitých vnitřních orgánů v těle a ke smrti. Celková smrtelná dávka etylalkoholu činí u dospělého člověka 250- 750 g. Jedná se tedy o nějakých 600 až 1800 mililitrů 40% alkoholu. Důležité je ale to, že musí člověk tento alkohol do 30 minut. Když bychom měli porovnat tuto hladinu s promilemi v krvi, tak jde o rozmezí od 3,5 do 5 promile. Je samozřejmé, že tyto počty se liší u dětí. Ty mohou snést pochopitelně mnohem menší množství alkoholu a k otravě u nich může přijít rychleji. Je také neskutečně nebezpečná a v mnohých případech končí smrtí daného dítěte.