Poskytněte svým dětem náskok a umožněte jim výuku angličtiny již ve školce

magazinzeny.cz

Znalost angličtiny, nejrozšířenějšího světového jazyka, se dnes považuje za samozřejmost. Přesto to neznamená, že se každé dítě a každý žák naučí anglický jazyk tak dobře, aby byli schopni plnohodnotně komunikovat slovem i písmem. Důvod tohoto problému můžeme hledat nejenom v přístupu k učení, ale často také nevhodně zvolenému způsobu výuky. Jistou roli může sehrát i nezájem rodičů.

Malé děti se cizí jazyk naučí přirozeně

Dlouhodobé pozorování dětských schopností ukazuje, že malým dětem jdou cizí jazyky velmi dobře. Neprojevuje se tam žádná těžkopádnost, obavy nebo problémy s učením. To ostatně nepotvrzují pouze lektoři malých dětí, ale také rodiče. Zkuste se zeptat smíšených párů, kdy jeden z partnerů je cizinec. Tito rodiče na svoje děti již od narození mluví českým a cizím jazykem. Pokud rodič není anglickým rodilým mluvčím, tak dítě slyší hovor dokoce ve třech zahraničních jazycích. Češtině, angličtině a cizím rodném jazyce jednoho z partnerů. Přestože byste si mohli myslet, že malé dítě nemá nejmenší šanci se v této „změti“ orientovat, opak je pravdou. Čím dříve se člověk začne učit anglický nebo jakýkoliv jiný zahraniční jazyk, tím lépe!

Anglická školka Praha nabízí vyzkoušenou techniku výuky angličtiny

Anglická školka You-me.cz v Praze se specializuje na výuku anglického jazyka za pomoci techniky Helen Doron Early English. Metoda podle Helen Doron je vhodná již pro batolata! Základním stylem výuky je přirozenost. Děti se učí v angličtině nejenom mluvit, ale také myslet. Intuitivní zážitky ulehčují výuku, která je bezpřekladová.

Velkou výhodou tohoto vyučování je rozdělení dětí do skupin podle jejich aktuálních znalostí. Vzdělávání v anglickém jazyce tak může probíhat od tří měsíců věku až do čtrnácti let. Pro efektivní výuku angličtiny jsou vhodné menší skupinky žáků. Proto kurzy probíhají v počtu čtyř až osmi dětí. Metodika kurzů, které nabízí anglická školka Praha, jsou akreditované MŠMT.

Placený reklamní článek