Potřebuje vaše dítě odklad školní docházky?

magazinzeny.cz

Nástup dítěte do školy se odvíjí od věku dítěte. Je ovšem třeba si uvědomit, že klíčovým rozhodujícím faktorem při nástupu dítěte do školní docházky je samotná zralost dítěte. Ne všechny děti, které dosáhnou věkové hranice nástupu do školy, jsou totiž na školu připravené.

Jak poznáme, že je odklad vhodný?

Jako rodiče známe své děti nejlépe. Varovné signály, že ještě není vhodný čas k nastoupení do školy, tak máme často přímo před očima. O odkladu se vyplatí uvažovat v momentě, kdy má dítě problém se soustředěním a nedokáže se delší dobu věnovat jedné činnosti. Taktéž zvýšená hravost může být ukazatelem, že čas ještě neuzrál. Dítě by též nemělo být příliš fixované na matku či rodinu, mělo by se umět pohybovat v cizím prostředí.

Též bychom měli uvažovat o odkladu v případě, kdy má dítě problémy s výslovností a tvorbou delších vět. Za důvod odkladu lze považovat i všelijaké zdravotní problémy. Pokud si nejste jistí, je vhodné konzultovat možnost odkladu i s učitelem v mateřské školce.

K určení, zda-li je nástup do školy vhodný, slouží i samotné zápisy do školy. Pomocí jednoduchých cvičení se snaží připravenost dítěte na školu odhalit a posoudit. Rozhodnutí o odkladu ovšem musí provést sami rodiče a protože je to rozhodnutí zodpovědné a nesmírně důležité, je třeba znát odpověď na otázku:

Jak může dítěti předčasný nástup do školy ublížit?

Nástup dítěte do školy, které není připravené, může být záhy velice traumatizující. Nezralé dítě totiž nemusí stíhat, může hned zpočátku začít zaostávat za ostatními. Záhy se tak dostane do tlaku a stres je na dětský organismus nepřiměřenou zátěží. Navíc se dítě bude připadat ve srovnání se spolužáky méněcenné a jeho sebevědomí značně utrpí, což rozhodně není žádoucí.

Pokud vám tedy odborníci doporučují odklad či vy sami se domníváte, že by vašemu ratolesti prospěl, neváhejte. Není na tom nic špatného, každý jsme individuální a máme jiné tempo vývoje. Není třeba snažit se dítě vmáčknout do státem definovaných měřítek. To že dítě není připravené na nástup do školy nevypovídá nic o tom, jak úspěšné dítě v životě bude!

Na druhou stranu stojí za zvážení, pokud uvažujete o odkladu jen proto, abyste svému dítěti prodloužili bezstarostné dětství. Může to být dobrým krokem, ale též se může stát, že se vaše dítě vyvine natolik, že po ročním odkladu bude oproti spolužákům napřed. Bude se tak při vyučování nudit a vyrušovat. Zbytečný odklad již zralého dítěte taktéž může ztížit proces začlenění do kolektivu.

Při rozhodování je tedy vždy třeba brát v potaz jedině přínos odkladu pro vaše dítě. Důvěřujte radám odborníků, kteří vás mohou vhodně nasměrovat. Pokud uvažujete o odkladu z vlastních soukromých důvodů (např. čas, práce, atd.), pak odklad nemusí být vhodnou volbou. Stejně tak není vhodné tlačit do školy dítě, které k tomu není dosud zralé. Jedná se o rozhodnutí, které může vaše dítě zásadním způsobem ovlivnit po celý život a proto tento krok nepodceňujte.