Předmanželská smlouva – ano nebo ne

magazinzeny.cz

Manželství je pro většinu lidí doslova posvátným svazkem, kdy si muž a žena slibují věrnost a snaží se žít společným životem, ve kterém si budou vzájemnými oporami. Každé manželství je založeno primárně na důvěře obou partnerů.

Ta ale postupme času a vlivem okolností může být bohužel narušena a dochází k velkým nepříjemnostem spojeným s rozvodem a jinými záležitostmi týkajícími se narušení svazku manželského. Hodně diskutovaným dokumentem, který se bezesporu manželství jako takového týká, je předmanželská smlouva. Podívejme se na pro a proti tomuto dokumentu, jejž si v současnosti určitě neuzavírá každý manželský pár.

Předmanželská smlouva je ideální

Pro předmanželskou smlouvu hovoří hned několik základních faktů. V první řadě se jedná o naprostou majetkovou transparentnost. Majetek obou manželů bude přesně rozdělen tak, aby se v případě neshod a následného rozchodu všechno rozdělilo spravedlivým způsobem. Pokud muž vydělává více než žena, či je tomu opačně, může pak dojít bez existence předmanželské smlouvy k tomu, že jeden z manželů přijde hodně zkrátka, a to i přes svou velkou snahu přinést rodině co nejvyšší množství finančních prostředků. Předmanželská smlouva řeší komplexně jak finanční prostředky, tak logicky i majetky obou manželů. Bez větších problémů se tak dojde ke spravedlivému kompromisu.

Předmanželská smlouva jako zbytečný luxus

Odpůrci předmanželské smlouvy hovoří jasně o tom, že finanční prostředky ve vztahu nejsou rozhodující za předpokladu, že se oba manželé mají skutečně rádi. Láska sice dle přísloví přenáší hory, nicméně v případě dvou znesvářených lidí určitě nepřinese nic než jenom starosti a strasti. Předmanželská smlouva znamená také více administrativních úkonů a rozhodně není zadarmo. S tímto faktem je nutné se smířit. Určitě je třeba si dát pozor i na nevhodně formulovanou předmanželskou smlouvu. Ta může být koncipována nevhodně, což může mít za následek velké nepříjemnosti, jež budou větší než v případě neexistence smlouvy.