Proč některé ženy preferují tradiční rozdělení domácích prací

magazinzeny.cz

Tradiční rozdělení je takové, že muž pracuje, vydělává a tím živí rodinu. Naopak žena se stará o celou domácnost, pečuje o manžela. V dnešní době, kdy je stále více a více rovnoprávnost se už tento mód moc nenosí. Přesto i v dnešní době existují lidé, kteří tento mód chtějí stále uchovávat. Obvykle to jsou ženy, které jsou takto doma vychovávany a tento model chování vidí u svých rodičů, především u své matky. Ta ráno vstává, aby manželovi uvařila kávu, udělala snídani a svačinu do práce, poté uklidí, uvaří a čeká na manžela. Jakmile ten přijde, nachystá mu teplou večeři, uklidí po něm všechny věci, udělá mu kávu a dělá vše, co po ní chce.

Tento model chování je známý především z dávných dob. Tehdy ženy byly spíše matkami a udržovaly pohodu a klid v domově (či jeskyni). Ženy nepracovaly tak, že živily rodinu, spíše se staraly o blaho své rodiny. Doba se mění a s ní se mění i pozice žen a mužů ve společnosti. V dnešní době se totiž již síly dostávají do stejné úrovně a tím pádem jsou ženy, více samostatnější a emancipovanější. Doba se zkrátka mění a lpět na těchto tradicích je podle některých velmi nesmyslné.

Ovšem pořád jsou ženy, které o manžela a o rodinu pečují tak, jako by žily v jiném století. Jak už bylo výše zmíněno, může to být ovlivněno tím, že takovýto mód viděly doma a celý život to tak bylo, že máma obskakovala tátu a starala se o něj. Tím, že tohle dítě vidí a matka to dceři ještě vštěpuje, vytváří slušný základ toho, aby se tímto žena řídila i ve vé rodině. Pak samozřejmě může onen model vštěpovat také babičky, které takhle byly vychovány. Rodina je velmi silná ve výchově, přesto se ženy mohou vymanit a svůj život si zařídit jinak.

Ženy mohou tento model brát naprosto přirozeně za svůj, protože se jim tento mód může líbit. Ženě se líbí představa, že se o partnera stará, udělá všechno, o co si řekne. Těší ji pomyšlení, že je partner spokojený a tím pádem udržuje pohodu v rodině. Pro někoho ideální model rodiny, pro někoho naprostá blbost. No každý má na to svůj názor a nikdo nemůže říci, že něčí názor je ten špatný.

Existují, ale také ženy, které jsou v této pozici nedobrovolně. Muž vidí tuto ideu doma u svých rodičů a zkrátka manželu „zapřáhne“ do stejné situace. A pokud se žena nedokáže dostatečně bránit, vezmou všechny její ideály a plány za své a stane se ženou v domácnosti, která zastává všechnu práci a muž je živitelem rodiny. Pokud se ženám tento model líbí, proč ne, ale nutit někoho do něčeho, co je proti jeho vůli je opravdu nesmysl.