Řeč těla – jak jednoduše prokouknout druhého člověka

magazinzeny.cz

Řeč těla je poměrně snadným nástrojem k pochopení toho, zda k vám někdo není upřímný, nebo má z něčeho strach. Samozřejmě to neplatí pro vyškolené jedince, ale ěch není mnoho.

Ruce mezi koleny a pod nohama – jednoznačný ukazetel toho, že si člověk není jistý v kramflecích, něčeho se obává.

Bloudící pohled – nuda

Podupávání, pohupování špičkou nohy, klepání prstem do stolu či ťukání ťužkou – nervozita

Těkání očí a neschopnost podívat se druhému do očí – naznačuje, že k vám není upřímný

Založené ruce na prsou – značí buď obranu nebo lež

Ruce v kapsách – symbol neupřímnosti, neochoty projevit pravdu

Přeslazený tón hlasu – také v tomto případě zbystřete, je velká pravděpodobnost, že se vám snaží něco namluit a neříká vám pravdu.

Přímý pohled do očí – ukázka toho, že se vás člověk nebojí a je vůči vám dostatečně sebevědomý.