Rizikové faktory, které mohou ovlivnit plodnost

magazinzeny.cz

Mít dítě je základní součástí života každé ženy. Reprodukce je základním kamenem lidské existence. Těhotenství je velice přirozený proces, který by měl být snadný od začátku až do konce. Ale moderní doba přinesla mnoho změn a ovlivnila i náš životní styl takovým způsobem, že je ohrožené i naše zdraví.

Vaše zdraví je hlavním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, pokud začnete přemýšlet o plánování rodiny. Ženina schopnost mít dítě je známá jako plodnost, která je často poškozená, pokud o sebe patřičně nepečuje. Moderní životní styl může snížit šanci na dítě, což způsobuje překážky na cestě k rodičovství. Ale díky lékažským znalostem dnes již známe mnoho faktorů, které mohou představovat riziko pro vaši plodnost. Proto se je zajisté vyplatí dobře znát.

Hmotnost

Vaše tělesná hmotnost je hlavním faktorem při určování plného zdraví a tedy i plodnosti. Je prokázáno, že i lidé s mírnou nadváhou 5 kg mívají problémy. Obezita, která je definována jako BMI nad 30, je významným rizikem pro úspěšné početí. Obezita ůže způsobit nepravidelnou menstruaci, polycistický ovariální syndrom, atd. Na druhou stranu, i podváha může být problém, protože tělo není připraveno na přijetí dítěte. Nutriční nedostatky mohou mít vliv na fungování životně důležitých reprodukčních orgánů.

Hormonální problémy

Hormony hrají klíčovou roli v reprodukčním procesu. Jsou produkovány štítnou žlázou a vyvolávají uvolnění a oplození vajíček po pohlavním styku. Ženy se špatnou funkčností štítné žlázy mohou mít poté potíže i s početím.

Návykové látky

Pokud chcete mít děti, je třeba být zdravý. Alkohol a cigarety mají výrazné škodlivé účinky na tělo, které mohou vést k trvalé neplodnosti. Nemluvě o dalších drogách, jejichž negativní účinky mohou mít doživotní následky.

Předchozí infekce

Některé infekce mohou poškodit vaše orgány, což vede k neplodnosti. Chlamydie či jiné pohlavně přenosné nemoci jsou velice rizikové.

Léky a léčba

Určité léky a ošetření mohou způsobit neplodnost jako vedlejší efekt. Patří mezi ně chemoterapie, radioterapie, antidepresiva či analgetika. Někdy se jedná o léčitelnou došasnou neplodnost.

Další faktory

Váš životní styl ovlivňuje přímo vaší plodnost. Větší potíže mají ženy, které žijí při velké zátěži. Mezi další možné zdroje potíží se řadí práce s radioaktivními materiály, azbestem či škodlivými plyny.