Rodičovský příspěvek od roku 2012

magazinzeny.cz

Plánujete-li rodinu nebo očekáváte narození potomka v roce 2012, dříve či později se budete zabývat otázkou volby rodičovského příspěvku, který má být po novém roce opět ve zcela novém kabátě.

Zatímco v současné době existuje neměnná varianta dvou, tří nebo čtyřletého čerpání v různé výši, od nového roku bude libovolná a pohyblivá možnost volby příspěvku v jednotné výši 220 000 korun na jednotlivce.

Budete si moci vybrat, zda chcete čerpat dvou, tří či čtyřletou variantu a budete ji také moci jednou za čtvrt roku změnit, což dosud nebylo možné. Vzhledem k tomu, že platí jednotná výše 220 000 korun pro všechny tři varianty, tříletá varianta tak klesne o 16 000 korun, dvou a čtyřletá varianta se lehce navýší.

Dvouletá varianta čerpání rodičovského příspěvku byla dosud dostupná pouze pro ty, jejichž hrubý měsíční příjem přesahoval 16 000 korun. Výše příspěvku nyní bude omezena vyměřovacím základem – 70 % předchozího výdělku a maximální výší 11 500 korun měsíčně.

Nezaměstnané ženy nebo studentky, pro které připadala v úvahu pouze čtyřletá varianta si budou moci samy vybrat, která varianta je pro ně nejvýhodnější. Pokud jsou však nezaměstnaní oba rodiče nebo si neplatí nemocenské pojištění, bude jim náležet možnost čerpat pouze čtyřletou variantu.

Ženy, které chtějí na rodičovské dovolené pracovat dosud neměly možnost dávat dítě bez omezení do školky. Od nového roku bude možné pobírat rodičovský příspěvek při zaměstnání s možností umístit dítě do mateřské školy. Omezení platí pouze u dětí mladších tří let, které mohou školku navštěvovat pouze na 46 hodin měsíčně.

Změny budou platit od ledna roku 2012. Stávající příjemci mohou zůstat buď u původní volby příspěvku nebo mohou požádat o změnu.