Sedí dítě stále u počítače?

magazinzeny.cz

Počítače se staly běžnou součástí našeho života. Nemůže nás překvapit, že děti v době počítačů k moderním technologiím jakoby přirostly. Problémy nastávají, když potřebujete dítě od počítače odehnat.

Je důležité, aby si děti vybudovaly k počítačům zdraví vztah. Počítače jsou nástrojem, který má sloužit a nikoliv vzbuzovat závislost. Proto je vhodné, aby děti s počítačem uměly pracovat, ale zároveň aby od něj uměly vstát a jít si hrát třeba ven. V praxi ovšem často není jednoduché dítě od počítače odehnat.

Nemá smysl na dítě kvůli počítači křičet a zakazovat. Cesta trestů a zákazů je obvykle slepá. Je třeba s dítětem komunikovat a snažit se mu porozumět. Je možné, že zjistíte, že u počítače utíká od problémů reálného světa. Nebo zjistíte, že sedí stále u počítače proto, že nemá jiné zájmy. Nedovolte, aby se vaše dítě nudilo.

Je vhodné jasně definovat podmínky používání počítače. Můžete též s dítětem sepsat smlouvu, kterou společně podepíšete. Ve smlouvě určíte, jak často počítač používat, za jakých podmínek ho užívat naopak nemůže. Taktéž by taková smlouva měla obsahovat i tresty, které čekají při nedodržení podmínek. Pak už jen stačí smlouvu dodržovat.