Trápí vás bederní páteř? Tyto cviky vám můžou pomoci

magazinzeny.cz

Posouvání pánevních stran

Sedněte si vzpřímeně na okraj sedadla. Během cvičení se neopírejte. Nohy mějte tak, aby byly položené volně chodidly na zemi. Dlaně položte na stehna nedaleko kolen. Nyní posuňte pravou stranu pánve dopředu, v tomto stavu docílíte malého vysunutí kolena. Chvilku vydržte a vraťte do původní polohy. Při cvičení si hlídejte záda, aby byla uvolněná a rovná. Pohyb opakujte několikrát na jednu stranu a posléze na druhou.

Cvik na židli ke zlepšení bederní páteře

Sedněte si na židli. Mějte vzpřímená záda a posaďte se k okraji židle. Nohy nechte chodidly volně na zemi. Opatrně zvedněte pravou polovinu pánve, současně trup naklánějte na levou stranu. Chvíli v této pozici vydržte a nechte pánev klesnout zpátky. Tento cvik opakujte několikrát. Při cvičení se uvolněte. Je možné, že vám to půjde na jednu stranu lépe než na druhou. Cvik proveďte i na druhou stranu.

Krokování pánví

Na židli se posaďte více dozadu a položte ruce na kolena. V tomto stavu se jedna polovina pánve posouvá vpřed. Připomíná to stav, kdy chcete udělat krok pánví. Chodidla jsou pevně na zemi, ale nesmíte pociťovat žádné napětí. Teď udělejte krok také druhou polovinou pánve. Posunujete se dopředu, až na kraj sedadla. Následně budete stejným způsobem kráčet pánví dozadu. Probíhá střídání dopředu a do dozadu.