Užitečné rady a tipy při psaní bakalářské práce 2/2

magazinzeny.cz

Dodržujte pravidla

Každá škola má definované pokyny pro psaní závěrečných prací. Jsou povětšinou k dostání na webových stránkách, ale i na studijních odděleních. Skrývají se v nich cenné informace, které se týkají nejen obsahu, ale i formy daného textu. Mnoho fakult má také spolu s pokyny uloženu ke stažení i šablonu pro rychlejší orientaci. Určitě si důkladně nastudujte problematiku citací, na jejíž dodržování se velmi přísně dbá. Nikdy bezhlavě nekopírujte cizí text s vírou, že se na to nepřijde.

Jde se na to

V prvé řadě se zaměřte na strukturu práce a dostatek zdrojů, za tímto účelem je vhodné sehnat co nejvíce prací na podobné či stejné téma. Nyní je také nejvyšší čas stanovit si cíl práce a vypracovat podrobnou osnovu. Je také důležité zjistit, ve kterou denní dobu se nám dobře píše a tomu přizpůsobit svůj režim. Důležité je práci průběžně ukládat a současně bezpečným způsobem zálohovat.

Důležité úkoly

Jakmile máte text práce zhruba hotový, je potřeba jej důkladně přečíst a zkontrolovat pravopisné a stylistické chyby. Důležité je také formulovat vhodný úvod a závěr a zaslat text vedoucímu. Po jeho schválení přichází na řadu tisk a vazba práce. Dopředu je vhodné objednat si v barvu desek a písma a správně vytisknout několikrát (třeba i někým cizím) překontrolovaný obsah práce včetně všech příloh a vložených dokumentů. Předposledním krokem je pak včasné odevzdání a na závěr také úspěšné obhájení vytvořené práce.