Vymáhání alimentů

magazinzeny.cz

Placení výživného představuje v České republice velmi výrazný problém. Zhruba 400 tisíc dětí je z rozvedených rodin a kolem 40 % rodičů v ČR, kteří mají platit výživné na své děti, na ně neplatí vůbec nebo jen sporadicky. I přes soudní spory k získání stanovených alimentů, dochází ze strany neplatícího rodiče k jejich neuhrazení. Pokud odloučený rodič neplatí pravidelně stanovenou částku, je třeba přistoupit k vymáhání dlužného výživného.

Stanovení výše alimentů

Vyživovací povinnost má každý rodič ke všem svým dětem. V některých případech jsou rodiče schopni se shodnout na výši alimentů, které budou matce či otci následně vypláceny a nepotřebují schválení dohody soudem. Bohužel ve většině případů je to právě naopak a výše alimentů musí být stanovena soudně. Alimenty se platí v pravidelných měsíčních dávkách, které jsou splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodne jinak.

Výše výživného se pohybuje od 16 do 24 % z platu rodiče, který má podle soudního rozsudku platit výživné. Při jeho stanovení se vychází nejen z příjmů obou rodičů, ale také z jejich podílu na péči o dítě a z mnoha dalších okolností, například zda se rodič snaží si příjem zvýšit, apod. Soud může při stanovení přihlédnout také k tabulce výživného, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti.

Procentuální podíl z čistého příjmu rodiče, který má platit výživné

  • 0 – 5 let: 11 – 15 %
  • 6 – 9 let: 13 – 17 %
  • 10 – 14 let: 15 – 19 %
  • 15 – 17 let: 16 – 22 %
  • 18 a více let: 19 – 25 %

Co dělat, pokud rodič výživné neplatí?

Neplacení výživného je trestným činem. V případě, že vám váš bývalý partner či partnerka dluží výživné na dítě, máte tři možnosti jak postupovat:

  • Dohoda s bývalým partnerem
  • Trestní oznámení pro neplacení výživného
  • Vymáhání alimentů s pomocí soudu nebo exekutora

Dohoda s neplatícím rodičem nebo trestní oznámení

Prvním a nejjednodušším způsobem je dohoda s vaším bývalým partnerem či partnerkou. Ovšem váš soucit musí jít stranou, jinak dlužné alimenty nikdy nezískáte. Pod pohrůžkou trestního oznámení mnoho rodičů dlužníků raději zaplatí, aby se vyhnuli soudu.

Pokud dohoda nepomůže, podejte na bývalého partnera nebo partnerku trestní oznámení pro neplacení výživného. Neplacení alimentů se po čtyřech měsících stává trestným činem a rodiči v tomto případě hrozí i vězení. Od 1. ledna 2010 hrozí neplatícím rodičům až pět let vězení za zanedbání povinné výživy.

Vymáhání dlužného výživného s pomocí exekutora

Máte-li pravomocný rozsudek o stanovení výživného a bývalý partner či partnerka stále neplatí, můžete vymáhání pohledávek svěřit do rukou exekutora. Od roku 2013 již není možné vymáhat dlužné alimenty přes soud. Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení, na doporučení od známých či podle referencí v diskuzích na internetu. Seznam exekutorů podle místa bydliště je uveřejněn na stránkách exekutorské komory.

Exekuce dlužných alimentů probíhá ve většině případů srážkami ze mzdy. Jelikož výživné patří mezi přednostní pohledávky, má přednost před ostatními dluhy. Exekutor je také oprávněn, využít pro vymáhání dlužného výživného institut pozastavení řidičského oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí dlužník řídit motorová vozidla.

Zpětného vymáhání výživného

V případě nezletilých, ale i zletilých dětí je možné požádat soud, aby byla neplatícímu rodiči, který výživu svého dítěte v minulosti nezajišťoval, uložena povinnost doplatit výživné zpětně za předcházející tři roky. Zletilý potomek může požadovat určení výživného ode dne podání návrhu.

Reklamní článek