Základy komunikace pro dva

magazinzeny.cz

Taky máte občas pocit, že se bavíte s Číňanem? Že vám ten druhý nerozumí? Ptáte se, co děláte špatně, když každý pokus o komunikaci s partnerem končí hádkou? Že veškeré debaty jsou zbytečné, protože i po několika vysilujících hodinách jste tam, kde jste začali? Začínáte věřit tomu, že rčení: „Jako by hrách na stěnu házel,“ myslel někdo opravdu doslova?

Nedá se nic dělat, ale bude třeba trošku přehodnotit vaše komunikační návyky a dovednosti. Návyky to bezesporu jsou. Člověk dělá určité věci stereotypně a automaticky a je velice obtížné si uvědomit chyby v komunikaci, natožpak je změnit.

Jestliže máme pocit, že mluvíme do prázdna, pak tomu tak skutečně je. Zkusme se zamyslet nad tím, zda naše slova skutečně nejsou prázdná! Pokud máme pocit, že nás nikdo neposlouchá, je třeba si také uvědomit, zda dokážeme i my poslouchat ty druhé. Když někdo není schopen dokončit větu, aniž by mu druhý člověk neskočil do řeči, opět to může svědčit o tom, že ten druhý člověk nám jen nastavuje zrcadlo a my sami skáčeme do řeči každému na potkání jako diví.

Změnit svůj způsob vyjadřování je velice těžké. Rovněž platí, že pokud se dva lidé chtějí domluvit, musí to především chtít oba! A pokud chtějí, vždycky se domluví. Člověk ale musí začít sám u sebe.

Představme si několik komunikačních zásad a dovedností:

1. Je třeba na rovinu a bez obalu říct, co chcete či nechcete. Nějaké omáčky jsou naprosto zbytečné a odvádějí pozornost. Můžete se divit, že vás ten druhý neposlouchá, když stále točíte dokola to samé a k pointě jste se ani po deseti minutách nedostali? Muž potřebuje jasně slyšet, co žena chce. Nespoléhejte na to, že by snad na to mohl přijít sám!

2. Nevytvářejte si žádné domněnky. Tohle je základ. Tahle zásada patří mezi jednu ze čtyř dohod dona Miguela Ruize. Prostě berte věci takové, jaké jsou.

3. Naučte se přijmout odmítnutí bez pocitu urážky. Neberte si nic osobně. Nebuďte vztahovační. Pokud tohle dokážete, neurazíte se kvůli toho, co vám kdo řekne a komunikace může pokračovat dál v přátelském duchu. Uražený člověk buď nekomunikuje vůbec nebo kolem sebe plive jed výčitek pramenících z uraženého ega.

4. Snažte se komunikaci směřovat od začátku ke konci, nikdy ne naopak. Bylo by to vyčerpávající a nekonečné. Snažte se dojít k cíli, který byste měli od počátku znát. Právě on by měl být tím důvodem, proč začnete komunikovat. Tím cílem má být něco druhému člověku sdělit, ne ho urážet, stěžovat si nebo někoho pomlouvat. Nehřešte slovem. Tohle je první dohoda dona Miguela Ruize.

5. Neskákejte druhým do řeči! Naslouchejte! Snažte se pochopit toho druhého! K tomu jistě není co dodat.