Efektivní rodičovství aneb jak správně komunikovat se svými dětmi

magazinzeny.cz

Chcete být dobrým rodičem? Naučit se zvládat dětský křik a odmlouvání? Naučit se svým dětem naslouchat a lépe porozumět jejich potřebám? Absolvujte kurz efektivního rodičovství!

Neexistuje žádný speciální návod, jak vychovávat děti. Metody výchovy jsou různé, každému je vlastní něco jiného. Zatímco dříve byly běžné fyzické tresty a děti poslouchaly jako hodinky, dnes je jim dovoleno téměř vše. Co je a co není správné, to si musí zodpovědět každý sám. Pravdou je, že každé dítě je jiné a každé také potřebuje zcela jiný přístup.

Nemusíte být zrovna zoufalým rodičem, který si neví rady se svým dítětem a chytá se každého záchranného lana, jež se mu nabízí. Stačí jen chtít lépe porozumět svému dítěti a dozvědět se nové informace, které mohou pomoci k lepší komunikaci a upevnění vzájemného vztahu rodiče a dítěte.

Kurzy efektivního rodičovství se pořádají po celé republice. Efektivní rodičovství pomáhá rodičům osvojit si zásady demokratické výchovy. Používané metody vychází z individuální psychologie Alfréda Adlera. Učí rodiče základům efektivní komunikace, kterou mohou prakticky využít nejen v kontaktu s dítětem, ale také sami mezi sebou. Učí je respektovat potřeby a pocity dítěte, podporovat jejich sebevědomí, vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti.

Velmi zajímavá je metoda přirozených a logických důsledků, kdy se rodiče nesnaží zabraňovat chybování dítěte, naopak je učí nést následky svých činů. Například pokud si dítě zapomene svačinu do školy doma, musí prostě počítat s tím, že bude hladem, nikoli, že mu ji rodič přinese.