Je to vlastně nevěra? Jak hodnotíme sex ženy s robotem a muže s robotkou nebo jen sex na chatu?

magazinzeny.cz

Týká se to žen i mužů. A je to zřejmě tím, že sex s robotem zatím nebereme jako tu pravou “lidskou” nevěru. Pokud si jde muž či žena užít do veřejného domu s robotem, neodsuzujeme je tolik, jako kdyby si šli užít s živou prostitutkou, respektive prostitutem.

Tento poznatek si potvrdili i vědci během studie na Univerzitě v Helsinkách. Výzkumu se zúčastnilo 432 účastníků. Vědci si je otestovali prostřednictvím čtyř sci-fi příběhů z nedaleké budoucnosti. První dva se týkaly nevěrných mužů, druhé dva nevěrných žen. Účastníků se pak výzkumníci dotazovali na morální otázky, které se k příběhům vztahovaly.

Živou, nebo umělou?
První příběh byl o třicetiletých mužích, kteří navštívili veřejný dům během své pracovní cesty do Evropy v roce 2035. První muž byl nezadaný, druhý byl ženatý. Oba navštívili jak nevěstinec s živými ženami, tak se sex robotkami. Je důležité zmínit, že sexuální historie, znalost science-fiction příběhů a morální postoje účastníků byly předem zaznamenány a zanalyzovány.

Studie potvrdila, že lidé považují sex s realistickým robotem za “menší podvádění”, než sex se skutečným člověkem.

Dům s roboty se v příběhu pyšnil nápisem: “Naši roboti jsou od reálných žen k nerozeznání”. Ten s reálnými sexuálními pracovnicemi pak nápisem: “Všechny naše pracovnice jsou skutečné ženy”.

Radši sex robotku
Lidé hodnotili ženatého muže, který šel do obou nevěstinců mnohem přísněji, než nezadaného muže. Zároveň ale vnímali sex s robotem jako “přijatelnější”, než sex se skutečnou ženou. A to jak v případě ženatého, tak nezadaného muže. Studie potvrdila, že lidé považují sex s robotem za “menší podvádění” než sex se skutečným člověkem.

Jde o zajímavý vhled do způsobů a metod, jimiž vědci měří naše postoje vůči sexuálním robotům.

Hlavními hrdinkami dalších dvou příběhů byly ženy. Zatímco celkové výsledky byly dost podobné, většina lidí hodnotila chování ženy o něco méně příznivě, než chování muže. I přesto, že jsou zjištění této studie daleko od nějakých definitivních závěrů, už teď jde o zajímavý vhled do způsobů a metod, jimiž vědci měří naše postoje vůči sexuálním robotům.

Pokrok versus morálka
Výzkumy zaměřené na postoje lidí k sexuálním robotům získávají v akademickém světě stále více prostoru. Magazín Sex Tech Guide nedávno zveřejnil informaci, že Univerzita Concordia v Montrealu hledá účastníky pro svůj výzkum, který se zaměří na postoje a názory na sex roboty. Stačí vyplnit 90. minutový online dotazník, který zároveň je první část studie.

Za pozitivní lze považovat skutečnost, že se otázkami sexuální morálky a intimity začínáme zabývat dřív, než se sexuální roboti nadobro zabydleli v našich ložnicích a veřejných domech. Některé z výsledků tak možná do budoucna správným směrem ovlivní jejich další technologický vývoj. Je ovšem otázka, jakým směrem. Čím víc se budou sex roboti podobat lidem, tím víc možná budeme měnit názor na to, zda lze sex s nimi považovat za plnohodnotnou nevěru.

Obdobné je to i v případech kdy se partneři fyzicky nepotkají, neznají ani svou identitu a mají sex po chatu. Lze to vše považovat za nevěru? A co je vlastně nevěra?