Co víme o  Amazonkách?

magazinzeny.cz

Když vás někdo nazve Amazonkou, těžko říct, zda to považovat za kompliment či urážku. Před pravými Amazonkami by se muži měli mít skutečně na pozoru! Dnešní feministky bývají tak trochu srovnávány s Amazonkami, naštěstí však k nim mají hodně daleko!

Amazonkami byly nazývány nejrůznější bojovné ženské kmeny a společenství, které odmítaly žít společně s muži. Muži měli obvykle do míst, kde Amazonky žily, přísný zákaz vstupu. Přicházeli pouze tehdy, když si od nich potřebovali nakoupit zbraně, které vyráběly. Při jejich návštěvách pak docházelo k souložím, jejichž následky v případech, kdy se narodil chlapec, byly krvavé. Ženy totiž nechávaly naživu pouze děti ženského pohlaví.

Dívky byly vychovávány k boji a lovu. Podle pověstí Amazonky odrostlým děvčatům upalovaly jedno či obě ňadra, aby mohly lépe střílet z luku.

V Africe žil údajně kmen, ve kterém vládly ženy. Byly cvičeny v boji a pokud bojovaly, měly zakázané kontakty s muži, po bojích souložily, aby rozmnožily svůj kmen. S muži žili společně, ti však museli na slovo poslouchat a pečovat o děti hned od jejich narození. Ženy své děti nekojily, děvčatům se vypalovaly prsa, aby nepřekážela v boji. V některých ženských kmenech byly také rozšířeny homosexuální styky.

Některé historické prameny však uvádí, že existence Amazonek je pouze smyšlenou pověstí.

Obrázek – rytina z 15. století znázorňující útok Amazonek na Řeky.