Jak vysvětlit dětem, jak se dělají děti – první díl

magazinzeny.cz

Citlivé téma

Přijde den, kdy se vás děti zeptají: „A jak se dělají děti?“ Jedná se o citlivé téma, i když v současnosti se sexuální témata probírají mnohem uvolněněji než dříve. Vysvětlování dětem je stále obtížné a doba sdělení záleží na individuální rodině a dítěti. Nejprve je nutné, abyste si vy sami ujasnili toto téma a připravili se na debatování s dětmi. Měli byste líčit vše bez studu i bez viny.

Děti nesmí mít pocit, že jde o něco špatného. Můžete naznačovat nebo mluvit otevřeně, ale neprezentujte nic jako zakázaného či špatného, protože to může výrazně ovlivnit další život vašich dětí.

Žádná zbytečná tabu

Berte v úvahu, že sexualita patří k legitimním tématům výchovy dětí a v žádném případě není nutné nic tajit. Nejlépe, když se děti dozví tyto informace nejprve od vás, tedy v rodině, kde se cítí v bezpečí. Děti by tyto informace měly vnímat jako pozitivní.

Jedná se o intimnosti, blízkost a příjemnou věc. Intimita sexuality a její význam mohou dětem připadat jinak, než byste si přáli, když necháte veškeré vysvětlování na učitelích, jiných dospělých nebo dokonce na dětech stejného věku.