Jeden hot a druhý čehý – výchova dětí

magazinzeny.cz

Víte, co nejhoršího můžete při výchově dítěte udělat? Dovolit dítěti to, co mu váš partner zakázal anebo zakázat mu to, co mu váš partner dovolil! Stáváte se tak spřežením dvou koňů, z nichž každý táhne na jinou stranu.

Pokud ve voze sedí děti, jsou dokonalé zmatené a naštvané, protože vůz jede každou chvíli jiným směrem anebo nejede vůbec. Dítě může zůstat sedět ve voze a pasivně čekat, co se bude dít. Může se rozhodnout přesednout na jednoho z koňů a vydat se pouze jedním směrem. Může se však také rozhodnout seskočit z vozu a vydat se dále pěšky. Bude však vědět, kterým směrem má jít?

Pokud se manželé či partneři nedokážou dohodnout na zásadních otázkách týkajících se výchovy, vzniká velmi závažný problém, který má negativní dopad především na děti.

„Mami, tatínek mi vypnul televizi!!! Ale ty jsi mi přece dovolila se dívat?!!“ Co v tuto chvíli uděláte? Postavíte se na stranu manžela a pošlete dítě spát? Bude vám dítě příště důvěřovat, když měníte názory a to, co jednou platilo už neplatí? Postavíte se na stranu dítěte a budete riskovat hádku s manželem, který se chce dívat na fotbal na jiném programu a chce dosáhnout toho, aby šlo dítě spát?

Ze všeho nejdříve je třeba sdělit manželovi, pokud jste tak již neučinila, že dítě má dovoleno sledovat televizi do konce pořadu a hned potom pomaže do postele. Rozumný kůň v tuto chvíli ustoupí a bude s vámi sdílet vaši cestu. Pokud ne, vyvstane rodinný konflikt, který v leckterých případech může také končit rozbitým televizorem vyhozeným z okna. Pokud nemáte doma dítě rebela, které vám ztropí povyk, odejde sice naštvaně či pokorně spát, ale pocit křivdy či zklamání v něm zůstane.

Dělejte společná rozhodnutí!

Dítě potřebuje cítit autoritu obou rodičů a důležitý je pocit jednoty a harmonie. Dělejte zásadní rozhodnutí společně! Domluvte se na tom, jakým způsobem budete vychovávat své děti a dodržujte stanovená pravidla. Pokud mezi vámi nefunguje komunikace, dost těžko se dohodnete na tom, kdo dnes nakoupí, vyzvedne dítě ze školky nebo kdo a jakým způsobem bude vychovávat dítě, což je velmi podstatná věc!