Komunikace

magazinzeny.cz

Velmi často považujeme za samozřejmé, že musí být těžké s někým komunikovat pravdivým a promyšleným způsobem. Domníváme se, že je lepší polopravda či mlčení. Slova mívají pro určité lidi jiný význam nebo mohou dokonce spouštět podvědomé myšlenky nebo zranění z jejich minulosti. To může vést k pocitu nepochopení a může dokonce způsobit konflikty.

Ve skutečnosti většina problémů ve vztazích často souvisí se špatnými komunikačními schopnostmi.

Každý má jiný pohled na svět a když s někým mluvíme, jeho nálada, výchova, kultura, a dokonce i vibrace mohou ovlivnit způsob, jakým si věci interpretují. Co vlastně slyší. Je fajn si to uvědomit. Být dobrým komunikátorem není snadné a vyžaduje to praxi; rozhodně je to dovednost, která by se mnohým z nás mohla hodit se jí naučit.

Zde je 5 tipů, které vám pomohou stát se lepším komunikátorem

1. Jen naslouchat je málo.
Být dobrým komunikátorem začíná tím, že jste dobrým posluchačem. Ale velmi často nasloucháme, abychom odpověděli, a začneme si formulovat, co druhému řekneme, ještě předtím, než skutečně vyslyšíme celý jeho příběh. Jenže právě v této chvíli už neposloucháme.
To není efektivní naslouchání a brání vám v tom, abyste byli skutečně přítomni v situaci. Také to způsobí, že vám uniknou jemné nuance, které se vám daná osoba může snažit sdělit. Když někdo mluví, neposlouchejte, nenaslouchejte mu, abyste mu hned odpověděli, místo toho jen poslouchejte. Pokuste se hovořícímu věnovat svou plnou pozornost a počkejte s formulací své odpovědi, dokud nedomluví. To vám nejen pomůže být více přítomni v daném okamžiku, ale také to zabrání vašemu egu, aby vám překáželo. jistě můžete mít pocit, že musíte něco říct jinak to pak zapomenete. Jednoduše si udělejte poznámku, ale snažte se stále poslouchat.

2. Vžijte se do jejich bot
Indiáni mají přísloví, že abychom druhého poznali a pochopili musíme chodit v jeho mokasínech. Jistě je to metafora.
Jak již bylo zmíněno dříve, interpretujeme svět prostřednictvím našich vlastních zkušeností, které jsou podmíněné naším podvědomím a vědomou myslí. Našimi prožitými zkušenostmi a našimi reakcemi na ně. Z tohoto důvodu vlastně nikdy nemůžeme úplně pochopit, jaké to je být někým jiným nebo žít život někoho jiného, pochopit plně jeho chování apod.,​​ale můžeme se k tomu dostat docela blízko.

Vžít se do kůže toho druhého a skutečně se snažit porozumět věcem z jeho pohledu vám může pomoci stát se soucitnějšími a chápavějšími. To zase může pomoci zlepšit vaše komunikační dovednosti.
Vžít se do kůže někoho jiného neznamená, že musíte souhlasit s tím, co říká, ale může vám to pomoci pochopit, proč se cítí tak, jak se cítí.
Když přijdete z tohoto úhlu pohledu, umožní vám to vidět věci z nového úhlu pohledu a možná vám to pomůže rychleji najít řešení.

3. Nemusíte dokazovat, že máte pravdu
„Je lepší být laskavý, než mít pravdu“.
Mít pravdu nebo se mýlit často není tak jasné, důležité, jak bychom si představovali. Zatímco některé situace jsou zjevnější než jiné, být „správný“ nebo „špatný“ je často věcí vnímání.
Místo toho, abyste se hádali nebo se snažili dokázat, že máte pravdu, zkuste se místo toho zaměřit na záměr, který je za problémem. Jaký je základní záměr vás obou? Jaký bod se vlastně snažíte překonat? Je to mnohem laskavější způsob, jak přistupovat k řešení konfliktů, a také vám to pomůže vyhnout se egu poháněné bitvě o to, kdo má pravdu.
Udržet si otevřenou mysl a být ochotný přiznat, když se mýlíte, je také součástí dobrého komunikátora. Koneckonců, komunikujeme, abychom se učili, a lidé mají často spoustu věcí, které nás mohou naučit, pokud jsme připraveni naslouchat a odložit své vlastní nápady, i když je to jen na okamžik.

4. Buďte k sobě upřímní
Čím upřímnější k sobě dokážete být, tím lepším komunikátorem budete. Pokud vám není jasné, jak se skutečně cítíte, určitě se to projeví ve způsobu vaší komunikace. Když lžete sami sobě nebo něco popíráte, lidé to podvědomě také zachytí a může to vést k problémům s důvěrou ve vztahu, i když se záměrně nesnažíte nikoho podvést.
Mít dobré spojení se sebou samým a vědět, kdo jste a za čím si stojíte, je vždy základem toho, abyste byli efektivním komunikátorem.

5. Léčba krční čakry
Krční čakra je zodpovědná za naši schopnost vyjadřovat se jasným, promyšleným a logickým způsobem. Pokud máte potíže s komunikací nebo mluvením své pravdy, toto je čakra nebo energetické centrum, na kterém je dobré pracovat. Zde je několik návrhů, které vám pomohou aktivovat a posílit vaši krční čakru.

Zpívejte nebo bzučte: Zpívání nebo dokonce bzučení může být skvělý způsob, jak aktivovat krční čakru. Může to být také skvělý způsob, jak si ulevit od emocí a může to pomoci zvýšit vaši sebedůvěru, pokud jde o mluvení. Pokud si budete místo zpěvu broukat, zkuste si broukat s otevřenými ústy, abyste si protáhli čelistní svaly.

Modrá barva: Modrá barva je spojena s krční čakrou. Chcete-li použít tuto barvu k léčení, můžete si představit léčivé modré světlo vyzařující z oblasti krku nebo můžete dokonce nosit modré oblečení. Pomoci může i nošení nebo držení modrých krystalů.

Jóga: Mezi pozice v józe, které pomáhají stimulovat krční čakru, patří kobra, pozice velblouda, pozice kočky/krávy nebo jakákoli jiná pozice, která pomáhá otevřít a odhalit váš krk.
Psaní je skvělý způsob, jak se dostat do kontaktu se svými myšlenkami, pocity a pravdou. Deník také pomáhá stimulovat energii vaší krční čakry. Psaním vlastně komunikujete, je možná pro vás jednoduší si to, co chcete s někým vykomunikovat nejprve napsat, nahlas přečíst sami pro sebe a pak jít do reálné komunikace. Efektivní komunikace není snadná, ale pokud zůstanete v přítomnosti a budete mít na paměti, jak mluvíte a nasloucháte, může to rozhodně pomoci zlepšit vaše dovednosti.

Zpracovala Freyová Alice