Má smysl si dodělat vzdělání?

magazinzeny.cz

Otázka, zda má smysl si v dnešní době dodělat vzdělání, je kladená častěji, než dříve. Je to logické, protože hladina nezaměstnanosti je proklatě místo a firmy i státní správa výrazně slevily ze svých požadavků na nové zaměstnance. Tam, kde dříve přicházel do úvahy výhradně vysokoškolsky vzdělaný člověk, se bez problémů přijme středoškolák.

Vzdělání a peníze

Jedním z nejvíce důležitých faktorů dodatečného vzdělání je to, jaký bude mít vaše vyšší vzdělání vliv na budoucí výdělky. Hodně samozřejmě záleží na oboru, ale obecně platí, že zejména ve státní správě stále platí takzvané platové tabulky. A v nich, vedle délky praxe a pracovní pozice hraje roli i to, jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání. Proto pokud si chcete získat práci mimo soukromý sektor, vyšší vzdělání má stále rozhodně smysl.

S finanční stránkou věci ovšem souvisí i peníze, které vás bude dodatečné vzdělání stát. Přitom nejde jenom o školní poplatky, ale i o váš volný čas, který byste mohli věnovat něčemu jinému. Ono i napsání seminární práce je otázka mnoha hodin, které byste mohli investovat rovnou do nějaké brigády.

Pokud budete studovat vysokou školu, tak seminárky jsou pouze jednou částí z mnoha textů, které budete muset napsat. Hned tím prvním větším je zpracovat bakalářskou práci, neboť bakalář je první vysokoškolský titul, jakkoliv ten nejnižší. A tak bychom mohli pokračovat.

Obor a zájmy

Dalším problémem, jenž se často řeší, je otázka oboru studia. Je potřeba přiznat, že málokdo má takové štěstí, že by ho studium bavilo v celém rozsahu. A to platí i u dodatečného vzdělávání. Přesto určitě doporučujeme zvolit obor, jehož studijní předměty vás alespoň částečně zaujmou a obohatí. Získáte tím větší pravděpodobnost, že studium úspěšně dokončíte.

Nakonec připomínáme, že dodělat si vzdělání nutně neznamená vysokou školu. I řemeslo má dnes opravdu zlaté dno, ale ve většině případů se jedná o práce hlavně pro muže. I když výjimky existují, například keramika.

Reklamní článek