Stěhování a úřady

magazinzeny.cz

Když už se člověk rozhodne přestěhovat, často je s tím spojená spousta práce. Samozřejmě existují firmy, které zařídí levné stěhování Brno není výjimkou a těchto společností se tu nachází celá řada. Ovšem pak také přichází na řadu papírování a kontakt s úřady.

Dnes již nemusíte na všechny úřady

Při změně adresy trvalého bydliště už se dnes naštěstí nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změny na každém z nich. Od roku 2012 již fungují tzv. základní registry, což znamená, že data si většina úřadů umí navzájem předat automaticky. Po přestěhování tedy musíte přijít na obecní úřad v místě nového trvalého pobytu a vyplnit zde přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Kromě občanského průkazu si s sebou vezměte další doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu (může jít o výpis z katastru, kupní smlouvu, nájemní smlouvu či úředně ověřené potvrzení majitele o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu). Na katastrálním úřadě nic oznamovat nemusíte, jelikož data si úřad aktualizuje sám automaticky. Do třiceti dnů také musíte oznámit změnu údajů zdravotní pojišťovně.

Stěhování svépomocí či s firmou

Tolik tedy k pravidlům pro stěhování ohledně papírování a úřadů. Samotné stěhování samozřejmě probíhá ve vaší režii, takže zůstává volbou, jestli se o všechno postaráte svépomocí, nebo si na pomoc povoláte odborníky. Třeba levné stěhování Brno nabízí velice kvalitní a profesionální služby za poměrně přívětivé ceny. V případě zájmu si můžete nechat obstarat kompletně celé stěhování, takže nemusíte na nic ani sáhnout. Pokud však chcete ušetřit trochu peněz, můžete si některé věci zařídit vlastními silami a na odbornících nechte pouze ty nejnutnější záležitosti. Ovšem pokaždé byste měli zajistit některé věci. Tak třeba velice často se zapomíná na to, že by se mělo zařídit dostatečně velké volné místo na nakládání a vykládání stěhovaných předmětů. Tím se ušetří nejen spousta času, ale i energie a předejdete případným komplikacím.

Reklamní článek