Střídavá péče pro vás nebo pro vaše děti?

magazinzeny.cz

Rozvádíte se a chcete pro vaše děti to nejlepší? Děláte to skutečně pro ně anebo pro sebe? Podívejme se společně na to, jaké možnosti péče o děti se po rozvodu nabízejí.

Ať už procházíte sporným či nesporným rozvodem, pokud jsou v manželství děti, je třeba v prvé řadě brát ohledy na ně a zajistit pro ně co nejlepší podmínky. Existují různé druhy porozvodové péče o děti. Pokud se na některé z nich manželé dohodnou společně, ušetří si tím spoustu nepříjemností u soudu.

Je-li dítě v péči jednoho z rodičů, neznamená to, že je druhý rodič zcela zbaven rodičovských práv. Rozsah styku s dítětem mu však určuje soud a také mu vzniká povinnost platit na dítě výživné.

Zatímco dříve se děti obvykle svěřovaly do výhradní péče jednoho z rodičů, zejména matky, dnes se nabízí také další varianty – střídavá a společná péče. Podmínkou střídavé péče je blízkost bydlišť obou rodičů, aby dítě mohlo chodit do stejné školy.

Střídavá péče byla jednu dobu považována za to nejlepší pro děti. Jedná se o péči každého rodiče zvlášť v určitých předem dohodnutých a pravidelných časových intervalech. Tímto způsobem může dítě zůstávat v kontaktu s oběma rodiči a žádný z rodičů není tak zvaně mimo hru.

Odpůrci střídavé péče však uvádějí, že dítě potřebuje stálé prostředí a pevné zázemí, což střídavá péče neumožňuje. Navíc nejen prostředí, ale také přístup k dítěti a způsob výchovy mohou být naprosto odlišné, což může v dítěti vyvolávat nejistotu a zmatek.

Společná péče pak znamená, když se oba rodiče částečně sdílející stejnou domácnost nebo žijící vedle sebe společně podílejí na výchově dítěte včetně společného zajišťování materiálních potřeb dítěte.