Virus Zika – příčiny, příznaky, diagnostika, rizika a léčba

magazinzeny.cz

Příčiny viru Zika

Virus Zika je znám díky epidemii, která se v nedávných letech šířila. Jedná se o nemoc, která je
nebezpečná zejména pro těhotné ženy, protože zde dochází k postižení plodu. Virus Zika je přenášen
infikovanými komáry, kteří žijí zejména v tropických a subtropických oblastech. Pokud je komár
přenašečem, stačí běžný kontakt s osobou a virus Zika se snadno přenese na oběť. Mezi lidmi je pak
virus Zika přenosný blízkým intimním kontaktem, například pohlavním stykem, nebo pak i krevní
transfuzí. Takto se snadno a rychle vytvoří epidemie, která se také rychle šíří. Rychlý zásah
epidemiologů tak může šíření zastavit, případně eliminovat.

Příznaky

Virus Zika je tím vážnější problém, protože příznaky napadení virem se projevují obvykle jako běžné
nachlazení, viróza. Nemocný má horečku, nebo zvýšenou teplotu, cítí bolest kloubů a celkovou slabost
těla, ale i bolest hlavy a únavu. U některých nakažených virusem Zika se objevuje vyrážka, nebo i zánět
spojivek. Často o nemoci viru Zika nemusí být ani známky a bere se jako běžné nachlazení. Vzácně
však tato choroba může způsobit až ochrnutí napadeného jedince. A snad vůbec nejhorší je situace v
případě napadají viru Zika u těhotných žen. Obvykle to způsobuje vady plodu. Děti se rodí s výrazně
malou hlavou a vážné poruchy vývoje mozku.

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že se dokonce u mnoho nakažených současné době příznaky neprojevují, je vhodné
při cestách do zahraničí, respektive rizikových oblastí, používat silný repelent a jiné ohrané prostředky
před kousnutím od komárů, kteří virus Zika přenáší. Po návratu z rizikových oblastí je potřeba navštívit
lékaře, který provede krevní testy a z nich případnou nákazu virem Zika zjistí. Prakticky se jedná o
jedinou spolehlivou metodu, jak diagnostikovat virus Zika, protože příznaky nemocný mít ani nemusí.

Léčba virusu Zika

Bohužel v současné době neexistuje žádná preventivní ochrana před virusem Zika, respektive žádné
přímé očkování, takže jednou možnou variantou prevence je nenavštěvovat země, kde je častý výskyt
viru Zika a popřípadě pak používat repelenty s vysokou ochranou. Jestliže došlo k nákaze, pak je potřeba zahájit léčbu, podávání léků a samozřejmě je nutné i vyvarovat se kontaktu s jinými, respektive
intimnímu kontaktu. V případě, že jde o partnery a jeden z nich je nakažen virem Zika, je nutné při
pohlavním styku používat kondom. Inkubační doba nemoci je až dvanáct dnů, proto je potřeba včas
myslet na možnou nákazu.