Vše o rozvodu 2/2

magazinzeny.cz

Žádost o rozvod je podána k soudu

Ideální je nejprve vyřešit výše uvedené věci a následně se obrátit na příslušný soud. Na ten se doručí takzvaná žádost o rozvod manželství, která bude soudem posouzena a ten vyřkne konečný verdikt. Je to dáno i tím, že ne vždy je rozvod nutný a ne vždy dojde k tomu, že je manželství rozvedeno. V některých případech mohou být příčiny žádosti skutečně malicherné.

Soud o rozvodu rozhodně vždy až potom, co je jasno o péči o děti

Nikdy tomu není dříve. Je to dáno tím, aby bylo vždy jasně zaručeno, že se o nezletilou osobu bude jeden z rodičů skutečně starat. Pokud by v daném postupu docházelo k řešení věcí v opačném sledu, došlo by to v některých krajních situacích i k tomu, že by dítě:

  • Nemělo kde bydlet
  • Nemělo co jíst
  • Nemělo potřebné zázemí

Doba vyřízení je delší

Tuzemské soudy jsou poměrně výrazně zahlceny a tak i samotný rozvod manželství nemusí být nic rychlého. Obvyklá doba je okolo třiceti dní, kdy jsou absolvovány úkony spojené s tím, že soudce návrh prostuduje, vyjádří se k němu a vydá rozsudek. Samozřejmě tato doba je považována za tu ideální, pokud v rámci samotného rozvodu nedojde k jakýmkoliv komplikacím.