Alternativní druhy výchovy dětí u nás 2/2

magazinzeny.cz

Autoritativní styl

Autoritativní styl výchovy je naopak od liberálního plný příkazů, zákazů a povinností, které jsou na děti kladeny. Pravidla určují ti, kteří mají moc, což jsou v tomto případě rodiče. Autoritativní styl je ve znamení neustálé kontroly, děti mají přísně stanovená pravidla a musí dodržovat řád. Neexistuje zde prostor pro diskusi. Rodiče kladou na děti vysoké nároky a často jsou vůči nim i přehnaně kritičtí.

Děti vždy dostanou jasné pokyny, co musí udělat a očekává se, že vše řádně splní. Za nedodržení pravidel se přistupuje k nejrůznějším trestům, což vyvolává v dětech strach či vztek a někdy i tendenci takovouto výchovu bojkotovat.

Problematické typy výchovy

Mezi problematické přístupy k výchově dětí patří kupříkladu nejednotná výchova, kdy rodiče nesdílejí stejný názor na věc a nejčastěji dochází k tomu, že jeden rodič něco povolí, druhý naopak zakáže. Tento přístup vede k tomu, že dítě se naučí jít jednodušší cestou, bude oslovovat rodiče, který dovolí a druhý rodič se bude cítit neakceptován. Kromě výchovných problémů se přidají často také problémy partnerské. Perfekcionistická výchova spočívá v přehnaných nárocích na dítě, které se následně projevuje jako úzkostlivé až bojácné. Dítě má nízké sebevědomí, jelikož má pocit, že nedokáže splnit přání svých rodičů. U nedostatečné výchovy se může v krajním případě jednat až o zanedbávání či týrání dítěte, které hraničí až s ohrožením na životě, o dalších psychických důsledcích nemluvě.