Alternativní druhy výchovy dětí u nás a v zahraničí 1/2

magazinzeny.cz

Výchova dle Naomi Aldort

Publicistka a autorka knihy o výchově dětí Naomi Aldort nabízí zajímavý přístup ve své publikaci „Vychováváme děti a rosteme s nimi“. Jedná se o komplexní způsob výchovy, kde není zásadním článkem ani rodič, ani dítě. Předmětem zájmu je budování vztahu s dětmi bez neustálé kontroly, poučování a manipulace někam, kde je chceme mít. Důležité je dle autorky k dítěti přistupovat s respektem a úctou. Zajímavé myšlenky praktikuje Naomi Aldort na svých třech synech a má za to, že bude-li dodržováno základní pravidlo respektu a úcty, pak z dětí vyrostou sebevědomí lidé.

Mezi zajímavé myšlenky patří třeba tvrzení, že děti nejsou ve své podstatě zlobivé, pouze my dospělí máme určité představy, jak by se měly chovat a vadí nám, když je občas hluk, nepořádek a podobně. Děti pak manipulujeme proti jejich vůli tam, kam chceme my a nehledíme na to, co chtějí ony.

Nevýchova

Takzvaná výchova nevýchovou zná mnoho způsobů, jak vyřešit každodenní problémy s dětmi velmi prostým způsobem bez křiku, pláče a odmlouvání. Princip se v mnohém podobá přístupu Naomi Aldort. Hlavní je partnerský vztah mezi rodiči a dětmi, které nebereme jako své podřízené. U nevýchovy se vychází z myšlenky, že děti velmi dobře rozumí tomu, co po nich chceme a co jim říkáme, a to ve velmi útlém věku. Prostřednictvím tohoto typu výchovy dostávají rodiče možnost vyzkoušet nabízené, najít si i vhodné způsoby řešení nejrůznějších situací, dle povahy jejich dítěte a jejich kreativity. Výsledkem by měl být partnerský vztah a řešení problémů bez hádek, křiku a každodenních stresů.