Alternativní druhy výchovy dětí u nás a v zahraničí 2/2

magazinzeny.cz

Kontaktní rodičovství

Kontaktní rodičovství je v současné době velmi omílaný pojem, o němž však málokdo něco ví. Jedná se o způsob výchovy, kdy je hlavním principem napojení rodiče na své dítě tak, aby jej přijalo takového, jaké je, bez podmínek a snahy o změnu. Kontaktní rodičovství je často spojováno s vazbou mezi dítětem a matkou po porodu, předmětem jeho zájmu je však také období v průběhu těhotenství i přípravy na porod.

Hlavním cílem je vystoupit ze zaběhnutých kolejí a přizpůsobit své chování potřebám dítěte a aktuální situaci. Dle názvu vyplývá, že je druh výchovy založen na častém fyzickém kontaktu, děti jsou tedy nošeny v šátcích, spí s rodiči v posteli a jsou svým nejbližším osobám co nejvíce na blízku.

Montessori výchova

Tento druh výchovy je často spojován s výchovou dětí ve školkách či školách. Aplikovat se však dá i v domácím prostředí. Autorkou je italská lékařka Marie Montessori, která razila přístup založený na podnětném prostředí a příjemné atmosféře. Děti, které jsou tímto způsobem vychovávány, jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti. Současně jsou vedeny k tomu, aby vnímaly své okolí a braly na něj ohled. Pokud je výchova aplikována ve školských zařízeních, bývají třídy namíchány z dětí menších i větších, je zde pak jedinečná možnost učit se od starších dětí, což má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti i uspokojení potřeb dětí.