Menstruační zvyklosti

magazinzeny.cz

Z učebnic dějepisu víme, že historická žena nemenstruovala, protože byla stále těhotná nebo kojila. Možná je to dobře, u spousty národů byla totiž menstruace považována za něco nečistého a menstruujícím ženám se všichni museli vyhýbat velkým obloukem! Ono to však také mělo své opodstatnění!

Nejde jen o odpuzující krvavou záležitost. Vědci zjistili, že menstruující žena vylučuje menstruační jed, tzv. menotoxin. Jedná se o látky, které byly potřebné k výživě plodu a protože nedošlo k oplodnění, jsou z těla spolu s neoplodněným vajíčkem a krví vylučovány ven. V době menstruace zkrátka dochází k jisté očistě a všechno není takové jako obvykle. Všechno, čeho se menstruující žena dotkne, je považováno za nečisté. Proto byly menstruující ženy vykazovány do zvláštních místností nebo samostatných chat, kde trávily celou dobu menstruace o samotě, nemohly připravovat jídlo a měly zakázáno dotýkat se potravin, nádobí a zbraní. Dotýkání mužů bylo také zakázáno, muži se báli, že by tak přišli o svou sílu a mužnost. Menstruující ženy musely být často také viditelně označeny, například červenou stužkou nebo barvou.

Některé primitivní národy zase pro změnu ani nevěděly, co to vlastně menstruace je. Když žena začala krvácet, ostatní se domnívali, že je nemocná. Znalosti biologie člověka tenkrát jaksi nebyly v módě.

První menstruace u dívek byly spojeny s velkými obřady, při kterých se děvčata zasvěcovala do dospělosti a byla poučována o svých povinnostech. Dívky často musely také podstupovat bolestivé tetování, držet půst nebo dočasně trávit čas v izolaci či přímo uvězněné v malém prostoru a to mnohdy po velice dlouhou dobu.