Vedlejší účinky očkování proti Covid-19 vakcínou Pfizer

magazinzeny.cz

Vzhledem ke kontaktům redakce našeho magazínu Magazinzeny.cz na zaměstnance, kteří patří to prioritní skupiny s přednostním očkováním (tzn. zdravotníci a ošetřovatelé v domovech důchodců), zeptali jsme se jich zda a jaké měli vedlejší účinky po aplikaci vakcíny Pfizer.

Zimnice

Žena ve věku 60 let obdržela první dávku vakcíny Pfizer. Samotné očkování proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Následující dva dny bezprostředně po očkování dostávala nepravidelné návaly zimnice. Jiné příznaky neměla. Po dvou dnech zimnice přestala a vše bylo v pořádku.

Neumožněné očkování

Žena ve věku 62 let se chtěla nechat očkovat, ale očkující lékařka jí vakcínu výrazně nedoporučila. Důvodem bylo, že tato žena měla před lety alergickou reakci ne lék aplikovaný nitrožilně. Lékařka jí doporučila počkat na jiný druh vakcíny. Jaký to bude, bude záležet na dostupnosti a jeho vedlejších účincích.

Bez příznaků

Další žena ve věku 38 let obdržela očkování Pfizer a neměla vůbec žádné vedlejší účinky. Tato žena byla zhruba 3-4 měsíce před očkováním Covid pozitivní. Průběh nemoci byl s lehkým průběhem.

Muž

Mužem ve věku 41 let byl ošetřovatel v sociálních službách. Ani v jeho případě se neobjevily žádné vedlejší účinky.

Všichni výše uvedení pracovníci nyní čekají na druhou dávku vakcíny Pfizer. O případných reakcích Vás budeme informovat.